Sarpsborg kommune reduserer antall sykehjemsplasser

Formannskapets behandling av rådmannens forslag om reduksjon i antall sykehjemsplasser gikk som forventet. Rådmannens forslag om reduksjon av 35 langtidssykehjemsplasser ble tatt til etterretning av formannskapet i møtet 7. juni. Det medfører at det allerede fra høsten i år vil bli 8 færre sykehjemsplasser ved Kurland sykehjem.

Det vil også medføre at det kan bli dobbeltrom igjen dersom pågangen av søkere blir stor, det er allerede en lang venteliste for å få plass. Men det er ikke bare plasser i sykehjemmene det går ut over. Fra protokollen fra formannskapets møte kan en også lese:

– Omsorgstjenester – Utsette opprettelsen av demenskoordinator                          – 500 000

– Omsorgstjenester – Utsette opprettelsen av hjemmeavlastning for pårørende

til mennesker med demens                                                                                             – 400 000

– Omsorgstjenester – Redusert kapasitet i demensteamet                                        – 300 000

– Omsorgstjenester – Nedleggelse av 8 plasser Kurland sykehjem                          – 4 000 000

Igjen må vi stille spørsmålet: «Hvorfor er det helse og sosial og de eldre som det skal går ut over hver gang det skal spares?»

Hvorfor er det de svakeste, de som trenger det mest, som må blø fordi kommunen/politikerne har brukt overførte midler til annet enn det som var forutsatt. Se leserinnlegg fra stortingsrepresentant Tage Pettersen (H), i Sarpsborg Arbeiderblad 6. juni. Også eldrerådets leder Tor Minge, går mot en nedbygging av eldreomsorgen i et leserinnlegg i samme avis.

For øvrig kan en i samme protokoll lese at formannskapet vedtok en tilleggsbevilling på 39 millioner til orkestergrav i Sarpsborg scene. Dette kommer i tillegg til de 11 millioner som tidligere var avsatt.

SENIOR NORGE Østfold skrev siste uke på nettsiden sin, og vi gjentar det at: «Administrasjon og politikere i Sarpsborg må snart innse at det må prioriteres på en annen måte, livet består ikke bare av kultur og idrett, selv om det også er viktig, men det er en del grunnleggende behov som er viktigere å få dekket og er det noe igjen så kan en flotte seg med fine idrettsanlegg og kulturbygg».

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter

Kommentarer er stengt.