Senior Norge informerer!

Christin Engelstad. Foto: Vestlars

 

V/Christin Engelstad, kommunikasjonssjef, SENIOR NORGE

 

Ressursgruppen for jus og økonomi har hatt en hektisk høst med flere møter.

Hvem er de og hvilken kompetanse har de?

Leder i gruppen er Stig Klingstedt, jurist og tidligere mange år som ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet. Bjørn Halvorsen er tidligere embetsmann i Arbeids- og sosialdepartementet, Audhild Freberg Iversen, Terje Sørensen, Ragnhild Hillestad og Elisabeth Steenstrup er tidligere advokater. Brit Fløistad er jurist og tidligere leder for Stortingets utredningsenhet. Asbjørn Lauvstad er jurist og Per Anders Volden er tidligere oberst.

Noen utvalgte saker:

Besteforeldres samværsrett med barnebarn

Senior Norges henvendelse til Barne- og likestillingsdepartementet om behov for å styrke samværsretten med barnebarn for besteforeldre som av ulike omstendigheter ikke har samvær gjennom egne barn. Departementet har blant annet svart at våre synspunkter vil bli spilt inn i en kommende utredning om temaet.

Diskriminering

Styret i Senior Norge har bedt Ressursgruppen om å gå gjennom ulike lover og regler som kan inneholde aldersdiskriminering. Diskrimineringen kan være av større eller mindre omfang. Arbeid vil også avdekke områder for å forebygge diskriminering.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Bruker og gjeldende kommune bestemmer i fellesskap hva slags bistand brukeren skal kunne tilbys for å greie seg selv best mulig.

Dette tilbudet gjelder bare for personer opp til 67 år med omfattende bistandsbehov. Dette er en aldersgrense vi vil protestere mot. Logisk sett burde behovet øke med stigende alder. Gruppen vil sende brev til relevante statsråder om dette.

TT- ordningen

Økonomisk bistand for tilrettelagt transport (TT) kan tilbys personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom ikke kan bruke offentlig transport. TT-kort utstedes av kommune eller fylkeskommune på grunnlag av mottatte søknader.

TT-ordningen reduseres kraftig i de fleste kommuner etter fylte 67 år.

Nytegning av forsikringer

Aldersgrenser for tegning av reiseforsikring er et uoversiktlig område. Vi har forsøkt å få et overblikk. Det er ikke enkelt.

Spesielt for litt eldre er reiseforsikring viktig å sjekke nøye, fordi selskapene gir i enkelte tilfelle redusert erstatning når man når en viss alder. Dette kan være ved fylte 67, 70 eller 80 år, avhengig av selskap.

Vi har snakket med Geir R. Trulserud, som er direktør i Finans Norge Forskningsdrift. Han forklarer at forsikringsselskapene alltid vil sette premie basert på risiko og at det ikke er diskriminerende å tilby ulike kundegrupper ulik pris på varer eller tjenester. Det finnes for eksempel ungdomspriser, barnepriser, risikosportforsikring osv.

-Selskapene henger nok litt etter ønskene til forbrukerne, men de vil garantert tilpasse seg den eldre befolkning som blir sprekere når det foreligger gode, signifikante analyser og data på dette. Det er tross alt mange ressurssterke eldre som er gode kunder hos selskapene som de ønsker å foredle og beholde, medgir han.

Innspill til statsbudsjett 2020

Senior Norge har mottatt invitasjon til første møte om statsbudsjettet for 2020. Arbeids- og Sosialdepartementet viser til avtalen mellom regjeringen og pensjonistenes og arbeidstakernes organisasjoner om statsbudsjettet når det gjelder saker av betydning for pensjonister. I henhold til avtalen skal første drøftingsmøte avholdes i desember. I dette møtet skal organisasjonene redegjøre for sine krav. Hva er viktigst for deg. Send gjerne en epost til info@seniornorge.org

Ingen pallplass for norsk pensjon

Norge havner utenfor pallen i sammenligningen med 30 andre land om pensjon. Årsaken er for lav privat sparing og skepsis til om Oljefondet blir brukt til pensjon.

Nordmenn sparer for lite til pensjon, arbeidsgiverne gir for lav pensjon til sine ansatte, og troen på at det såkalte Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) faktisk skal brukes til pensjon, er lav. Det er årsaken til at Norge ikke får noen pallplass i en fersk rapport som sammenligner pensjonssystemet i 30 land. Nederland og Danmark delte pallplassene med Danmark.

Norge er med for første gang. Det er interessant å konstatere at til tross for solide norske statsfinanser, understøttet av et oljefond på mer enn 8 000 milliarder kroner, får ikke Norge engang pallplass. Danmark kommer fortsatt ut som det landet som har verdens beste pensjonssystem, sier administrerende direktør Per Myklestu i rådgivingsselskapet Mercer.

Kilde: Dagens Næringsliv

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter