Senior Norge Østfold logo 200

SENIOR NORGE Østfold fosser fram!

I løpet av årets første 7 måneder har SENIOR NORGE Østfold fått vel 300 nye medlemmer og teller nå over 850 i alt. En formidabel fremgang!

Vi er nå SENIOR NORGE sitt nest største lokallag!

Medlemstilslutningen er fundamental. Jo flere medlemmer som står bak oss, jo bedre er våre mulighetene for å få gjennomslag for de saker vi fremmer i seniorenes interesse. Derfor gleder vi oss over den store medlemsøkningen vi nå opplever.

Vi tolker medlemstilstrømningen dithen at vi har aksept for vår måte å drive foreningen på. Samtidig har vi har lykkes godt i å synliggjøre SENIOR NORGE Østfold og vår virksomhet for et bredt publikum i Østfold.

Opprinnelig var vår forening et lokallag i Sarpsborg. Senere har vi fått ansvar for hele Østfold. Dette innebar en omstilling som vi har brukt en del tid og krefter på. Vi arbeider hele tiden for å utvikle foreningen. Vi tar noen små skritt ad gangen og det går stadig fremover. Men vi erkjenner at vi fortsatt har en vei å gå!

Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen til SENIOR NORGE Østfold og håper de finner seg vel til rette i vår forening. Det er en utfordring for oss å opprette og bibeholde kontakt med våre nye medlemmer. Vi vil treffe en del av medlemmene på våre månedlige temamøter, men forøvrig er det utenfor rekkevidde å oppnå personlig kontakt med hver og en av mer enn 850 medlemmer i hele Østfold fylke.

Derfor arbeider vi intens med å kommunisere med medlemmene våre og det brede publikum gjennom de muligheter som foreligger. Vi har som nevnt månedlige temamøter, alle medlemmer får innbydelse til møtene pr. post eller epost, vi driver på vår nettside en ukeavis, SENIORAVISA, som oppdateres med nye innlegg hver mandag, og vi får jevnlig inn møtereferater og debattinnlegg i Østfoldavisene. De medlemmer som har epost får hver eneste mandag påminnelse om SENIORAVISA med info om nye innlegg. SENIORAVISA er meget godt besøkt. Vi stiler i inneværende år mot 60.000 besøk!

På denne måte skulle vi nå frem til de aller fleste av våre medlemmer.

Vi ønsker engasjerte medlemmer. Derfor må vi sørge for at de til enhver tid er informert. Tanken er den at uten informasjon er det vanskelig å være engasjert. Alle medlemmer har mulighet til å skrive leserinnlegg i SENIORAVISA.

Vi takker alle nye medlemmer for at de er med og støtter oss og håper de finner seg vel til rette i vår forening! Så får vi stå sammen og kjempe for seniorenes interesser og bidra til at seniorene i alle sammenhenger får den oppmerksomhet og den prioritet de fortjener!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter