Senior Norge Østfold – HANDLINGSPLAN FOR 2018

Denne handlingsplanen forutsettes gjennomført innenfor de økonomiske rammer som fremgår av årets budsjett. En viktig forutsetning er at vi greier å opprettholde inntektsnivået fra 2017. Meget hviler på at vi greier å fornye/selge annonseavtaler til de 12 plasser vi har på nettsiden. Handlingsplanen forelegges foreningens årsmøte den 7. mars!

Hovedmål

Vi skal opprettholde og styrke vårt aktivitetsnivå og øke kunnskap og oppslutning om SENIOR Norge og våre egne, lokale aktiviteter. Vi skal drive merkevarebygging og ta vårt ansvar for å få foreningens nye navn, SENIOR NORGE, kjent. Vårt fremste ansvar i så måte er først og fremst det som gjelder Østfold.

Spesiell oppmerksomhet skal vies mulighetene for bedre kontakt med medlemmer i deler av Østfold Fylke hvor vi ikke makter å være fysisk nærværende.  Sørge for at alle medlemmer på forskjellige måter får regelmessig info fra oss.

Vi skal være vaktbikkje

Vi skal være vaktbikkje og «din stemme i samfunnet» – «dine saker er våre saker»!

Saker vi skal følge nøye er det som gjelder Helse- og omsorgsvesenet, alt som gjelder aldersdiskriminering, seniorøkonomi, pensjon og trygd.

Kommunikasjon

Vi skal utnytte alle muligheter som er tilgjengelig for oss til å få frem budskap om Senior Norge og vår virksomhet til våre medlemmer, pensjonistforeninger og til det brede publikum i Østfold. Aktuelle media er temamøtene våre, nettsiden vår, lokalavisene i Østfold og NRK radio og TV. Våre medlemmer nås gjennom Epost og/eller SMS.

Vi skal i større grad kommunisere med medlemmer som ikke er på nett gjennom vanlig post.

Samtidig skal vi nå utnytte for alt det er verd mulighetene til å dele informasjon på Facebook. Målet er å nå fram til mange, mange flere enn det vi hittil har greidd.

Dekning i media

Vi skal fortsette regelmessig å forsyne 6 lokalaviser i Østfold med stoff om foreningens virksomhet, det være seg referater fra våre månedlige temamøter eller debattinnlegg. Så langt har vi lykkes bra med dette. Vi skal også arbeide for å komme inn i Radio og TV når vi har saker med spesiell interesse på programmet.

Så har vi vår egen nettside som vi driver som en ukeavis med oppdatering hver mandag.            Se eget avsnitt nedenfor.

SENIOR NORGE Østfold skal synes i samfunnsdebatten i Østfold.

Temamøter

Temamøtene skal være den sentrale aktiviteten som speiler foreningens virksomhet og som gir medlemmene mulighet til å møtes. Vi velger aktuelle, temaer som ligger innenfor rammen av foreningens formål, samt samfunnsaktuelle spørsmål. Vi tar sikte på å gjennomføre temamøter i Sarpsborg, Fredrikstad og Mysen. Temamøte i Mysen vil bli annonsert i Smaalenenes Avis. De øvrige møtene vil bli annonsert i Sarpsborg Arbeiderblad, Fredrikstad Blad, og i Moss Avis.

Vi sikter på å arrangere temamøter første onsdag hver måned unntatt i juli og august. Referatene fra møtene blir lagt inn på vår nettside, deretter delt offentlig på Facebook, og så distribuert til lokalavisene i Østfold.

Det er en utfordring hele tiden å finne aktuelle og relevante temaer og dyktige foredragsholdere. Vår ambisjon om å øke tilslutningene til våre temamøter, avhenger av om vi lykkes med dette.

Nettsiden vår

Nettsiden er vår medlemsavis som samtidig skal være et forum for seniorer, pensjonister og pensjonistforeninger i hele Østfold Fylke. Nettsiden inneholder alle sentrale opplysninger om foreningen og vår virksomhet. Vi skal fortsette å drive nettsiden som en ukeavis med oppdatering hver mandag. Nettsiden skal inneholde stoff om vår virksomhet og stoff som vedrører seniorer og pensjonister, herunder lokale nyheter fra hele Østfold.

– Ved inngangen til året ligger vi på en takt på 50.000 besøk på pr. år. Vi tar sikte på å øke denne ytterligere. Vi ser 60.000 besøk pr. år å være innenfor rekkevidde – det er vel 75.000 seniorer og pensjonister i Østfold, så mulighetene skulle så absolutt være der!

Vår suksess avhenger av om vi hele tiden greier å produsere aktuelt og relevant stoff.

Innlegg på nettsiden deles offentlig på Facebook fortløpende.

Det er vårt mål å være best på senior og pensjonistinformasjon i Østfold!

Styremøter

Styremøter avholdes hver måned i forkant av temamøtene. Styret vil ha støtte av tre ressursgrupper: «Helse og omsorg», «Arrangementer og aktiviteter» og «Media og markedsføring». Referater fra styremøtene blir lagt inn på nettsiden og så delt offentlig på Facebook.

Grasrotandelen

Grasrotandelen vil om vi får beholde de spillere vi har nå, gi oss en årsinntekt på nær kr.12.000,-. Dette er en økning på kr. 3.000 i forhold til 2017. Det har sammenheng med at Norsk Tipping har økt innsatsen fra 5 til 7%. Tilgangen på nye spillere ser ut til å være begrenset.

Medlemsfornyelse

En av de største utfordringene for SENIOR NORGE så vel som for vår forening er å sikre en økning og fornyelse av medlemsmassen ved å trekke til oss yngre seniorer. Vi tror vi må finne og tilby aktiviteter som er aktuelle og relevante for de yngre og som samtidig også er interessante for de eldre. Aktiviteter som kan samle foreningen.

Vi kan tenke oss fysisk trening, reiser og kosthold som mulige satsingsområder. Vi forsøker og så får vi se i hvilken grad vi lykkes. Det beste ville være om vi fikk SENIOR NORGE til å være med!

Besøkstjeneste og lørdagskafe

Lørdagskafe på Kurland Sykehjem og besøkstjeneste opprettholdes som nå.

Sentrale aktiviteter

Vi deltar i relevante saker initiert av SENIOR NORGE sentralt!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter