SENIOR NORGES HEDERSSENIOR 2018

I forbindelse med den storslåtte feiringen av FNs eldredag 1. oktober, ble vår folkekjære skuespiller Lise Fjeldstad utnevnt til Senior Norges Hederssenior 2018.

Knut Chr. holdt talen under til henne:
Lise Fjeldstad er et levende eksempel på at det er kraftfullt og inspirerende å bli eldre, og at seniorer, tross sin alder, fortsatt kan bidra på ulike arenaer i samfunnet på en måte det står stor respekt av. Hun sprer glede og entusiasme overfor både yngre og eldre gjennom sin kulturformidling og bidrar til forståelse og respekt for eldregenerasjonen.

En ting er å stå i jobb til oppnådd pensjonsalder men noe helt annet er å fortsette, slik hun gjør, i et så krevende yrke, til hun om kort tid runder de 80 – og kan hende – så fortsetter hun å glede oss i mange år til. En kulturformidler av hennes kaliber må hele tiden fornye seg i sin profesjon. Dette gjør hun med glans på flere nivåer i norsk kulturliv, både på landets nasjonale scene (Nationaltheatret) og i møte med eldre i foreninger og på andre arenaer

Alle mennesker har rett til å oppleve glede, trygghet og forutsigbarhet i alle faser av livet. Uansett alder og personlige forutsetninger, skal alle gis samme rettigheter også i alderdommen. Vi opplever Lise Fjeldstad som talsperson for dette. Hun uttrykker dette på en imponerende måte gjennom sin rolle som kulturbærer.

Vi kan ikke tenke på Lise Fjeldstad uten å nevne ordet kjærlighet som vi skjønner er grunnpilar i hennes ideologi, livsstil og arbeid. Det å sikre eldre en verdig og meningsfylt livstilværelse hviler nettopp på kjærlighet, medmenneske- lighet og empati er viktige drivkrefter i hennes formidling.

I et intervju hun ga i 2012 til Dag og Tid, fortalte hun åpent og ærlig at etter at hun hadde mistet sin ektefelle gjennom mange år, at det tross alt også kan være noe godt i sorgen. Gjennom sorgen, sa Lise, lærer man å ta vare på de gode minnene om de man har mistet, og gjennom sorgen blir vi på denne måten også oppmerksom på vår egen kjærlighet.

Vi har bedt kunstneren Randi Smedsgaard, som også er til stede her i dag, om å lage et bilde til deg. På dette bildet ser du de tre skjebnegudinnene, søstrene Urd, Verdane og Skuld, tett forbundet gjennom skjebnetråden. De tre representerer fortiden, nåtiden og fremtiden. Senior Norge mener du viser at man også kan mestre fasen som senior på en aktiv og god måte. Vi opplever deg tolke historiske klassikere som f.eks. Henrik Ibsen, samtidig som du fremstår som en moderne, voksen og aktiv kvinne som viser veien inn i fremtiden både for yngre og eldre, og ikke minst at de eldre er en ressurs som samfunnet trenger.

Gratulerer med utnevnelsen som Hederssenior for 2018.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter