Seniorboliger i Mysen sentrum

I Smaalenes avis den 5. april leser vi om et interessant prosjekt!
Det planlegges nå seniorboliger i Mysen sentrum.  På en meget sentralt beliggende tomt i Kløverveien i Mysen lanseres det en plan om å bygge seniorboliger. Boligene tenkes etablert både som selveierboliger og utleieboliger.

Endelig modell er ikke valgt, men en ser for seg at boligene organiseres i et borettslag eller liknende med aldersgrense og et prisnivå som tillater at også enslige eldre kan kjøpe seg inn eller leie bolig der.  Kommunen skal ha tildelingsrett på et visst antall boliger.  Prosjektet tenkes Husbankfinansiert slik at prisen på boligene blir akseptabel.

Kommunen skal ikke selv bygge, eie eller drive boligprosjektet.  Den aktuelle tomten som blir valgt foreslås solgt til noen som kan realisere prosjektet.  Det tomteområdet som velges må først reguleres.  Det vil være en god del slike forberedelser før endelige planer for boligene kan framlegges.

Boligene tenkes bygget for eldre som klarer seg selv, men som ønsker en mer tilpasset bolig i et område hvor det blir et fint og trygt fellesskap.  Det vil bli kort vei til handels- og kulturtilbud.  Det foreslås at boligene må ha tilbud om service- og fellesfunksjoner som kaf’e, renhold og vedlikehold av fellesarealer.  Antall boliger vil ikke bli avklart før området er regulert.

 

SENIOR NORGE Østfold

Steinar Kløverød

Lokalkontakt for Indre Østfold

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter