Seniorboliger i Skedsmo – lang vei fra ide til realitet!

Ideen bak seniorboliger er at mennesker av skjels år og alder skal kunne bo i trygghet i et fellesskap hvor de sammen kan skape et sosialt miljø til felles trivsel og glede. En selvfølgelig forutsetning er at slike boliger skal ha livsløpsstandard og være tilpasset eldre menneskers forutsetninger og behov.

Det er lansert flere prosjekter rundt omkring i landet. Men prosessene går sent, og mange har problem med å komme ut av startgropen. Men så er det også noen som kommer i gang og blir til realisert. Felles for disse synes å være at det tar en uendelighet av tid fra ide til realitet!

Det er gjerne ildsjeler som drar i gang slike prosjekter. De er avhengige av et godt samarbeid med utbyggere som vil ta det økonomiske ansvar for prosjektene.

HUSEBYHAGEN, et bofellesskap i Skedsmo kommune, blir nå realisert. Alle nødvendige formaliteter er på plass og spaden kan stikkes spaden i jorden. Det har blitt et stort prosjekt med ikke mindre enn 92 boenheter. HUSEBYHAGEN er organisert som et borettslag. Anlegget får en meget sentral beliggenhet, tett ved Skedsmokorset og Skedsmo Senter med tilbud som dekker de fleste daglige behov.

Ideen og initiativet til å skape et bofellesskap for de over 50, kom fra Solveig Granberg og Anna Marie Vereide. Anna Marie er leder for SENIOR NORGE i Skedsmo. Det er ikke mindre enn 8 år siden de lanserte sin ide. De har vært pådrivere i prosessen og sett til at de eldres behov og interesser har blitt ivaretatt. Vi klipper et avsnitt fra prospektet som nå er lagt frem:

«For 8 år siden startet Solveig Granberg og Anna Marie Vereide fra Senior Norge et prosjekt med ett mål for øyet, å skape et bofellesskap for de over 50 på Husebyjordet ved Skedsmokorset. Det var opprinnelig Solveig som tok initiativet. Hennes ønske var å skape et bofellesskap for eldre, slik at de som bor der aldri føler seg ensomme eller alene. Solveig og Anna Marie har utviklet et godt vennskap i prosessen, og er veldig glade for at prosjektet nå i samarbeid med BORI blir realisert».

Vedtektene for et borettslag er helt sentrale for at borettslaget skal fungere etter hensikten.  Av vedtektene kan vi se at at de eldres behov er i varetatt, likeledes forutsetningen om at borettslaget skal forbli et bofellesskap for eldre. Det vi kan se av vedtektene er at Solveig Granberg og Anna Marie Vereide har hatt en stø hånd på rattet. Vi klipper noen avsnitt fra vedtektene:

«Borettslagets formål er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom. Senior Norge tildeler andelsleiligheter etter Senior Norges vedtekter og regler. Personer skal ha oppnådd en alder på 50 år, og medlem av Senior Norge, og medlemskap av BORI.

Ved førstegangs salg skjer tildelingen etter nedtegnelse på liste i Senior Norge, deretter ansiennitet i Senior Norge, så til sist ansiennitet i BORI BBL.

Styret i Borettslaget skal godkjenne nye andelseiere. Som andelshavere kan bare godtas personer som er 50 år eller eldre som er medlemmer av Senior Norge.»

Vi ønsker Senior Norge i Skedsmo og utbyggerne til lykke med realisering av dette interessante og banebrytende prosjektet.  Kanskje kan vi komme tilbake en stund etter at bygget er ferdig og innflyttet og høre hvordan beboerne opplever å leve i dette bofellesskapet?

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter