SENTER FOR SENIORPOLITIKK

Det er mange aktører som arbeider for seniorenes interesser. Noen er vel kjente andre mindre kjente. Senter for Seniorpolitikk er blant de siste, en organisasjon vi tidligere ikke har vært oppmerksom på!

I bladet «Seniorpolitikk.no» nr. 1 2018 beskriver de sin rolle slik:

«Dette er Senter for Seniorpolitikk

Senter for seniorpolitikk er et kompetansesenter for seniorpolitikk som arbeider for å stimulere og utvikle god seniorpolitikk i privat og offentlig virksomhet.

  • SSP samarbeider med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter
  • og personalfaglige organisasjoner og opplæringsorganisasjoner
  • SSP initierer, støtter og koordinerer seniorpolitisk forskning
  • SSP yter seniorpolitiske rådgivingstjenester til offentlige og private virksomheter»

Vi har med lest gjennom Seniorpolitikk.no nr. 1 2018. Det inneholder flere meget interessante og høyst aktuelle artikler. Vi gjengir nedenfor «Direktørbloggen» til direktør Kari Østerud:

«Hva slags personalpolitikk lønner seg

På jobb for Senter for seniorpolitikk blir jeg fra tid til annen møtt med innvendinger om at; »nei seniorpolitikk er ikke noe for oss, vi må ha fokus på personalpolitikk som lønner seg for bedriften» Noen går altså rundt og tror at seniorpolitikk ikke er lønnsomt for bedriften. La meg derfor få oppklare tre vanlige misforståelser:

  1. Seniorpolitikk = sosialpolitikk

Nei, seniorpolitikk er ikke noe man skal drive med for å være snill med de eldste medarbeiderne i bedriften. Seniorpolitikk er en dyd av nødvendighet. I mange virksomheter bidrar seniorene til å sikre bedriftens behov for arbeidskraft. Seniorene besitter den erfaring og kompetanse som virksomheten trenger. Det kan derfor være av avgjørende betydning (og veldig lønnsomt) at man har en personalpolitikk som forebygger at folk forsvinner ut med pensjon for tidlig. For høy turnover og stadig nyrekrutteringer er dyrt og arbeidskrevende.

  1. Seniorpolitikk er så dyrt, de skal jo ha så mange frynsegoder disse seniorene
Seniorgoder og seniorpolitiske tiltak er ikke nødvendigvis det samme. Såkalte seniorgoder, f.eks. ekstra ferie og fri, er kanskje første og fremst en del av den samlede kompensasjon man får for den jobben man gjør? Noen synes også at de som har jobbe veldig lenge fortjener litt ekstra fri som takk for lang og tro tjeneste. Dem om det. Men, de virkningsfulle seniorpolitiske tiltak dreier seg veldig ofte om noe helt annet, og de trenger ikke være kostbare. De effektive tiltakene handler ofte om ledelse, inkludering og utvikling av medarbeidere. Undersøkelser viser at man kommer meget langt med en ledelse som uttrykker positive holdninger til sine eldre medarbeidere, og som inkluderer seniorene i bedriftens framtidsplaner.
  1. Seniorpolitikk er vanskelig og arbeidskrevende

Jeg vil påstå at seniorpolitikk er en lavthengende frukt, og ikke vanskelig i det hele tatt! Målet for seniorpolitikken er at vi alle jobber litt lenger før vi går av med pensjon. Samfunnet bruker store ressurser på å få dem som står utenfor arbeidslivet inn i jobb. Det er en viktig oppgave, men vanskelig. Seniorpolitikken vil ofte handle om det motsatte; å få de som allerede er i jobb, til å jobbe litt lenger. Det sier seg selv at det kanskje ikke er så vanskelig? Her kan det være tilstrekkelig å «dulte» ledere og medarbeidere i riktig retning. Og det finnes hjelp å få. I vår seniorpolitiske veileder finner du gode råd om hvordan du kan komme i gang med «dultingen!»; https://seniorpolitikk.no/fag-fakta/seniorpolitisk-veileder»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter