Siste nytt fra Senior Norge Sentralt

Christin Engelstad

Kommunikasjonssjef Christin Engelstad

Sykehjemstreff på Sporten  

På vegne av Sykehjemsetaten i Oslo hadde Senior Norge gleden av å invitere sykehjemsbeboere i Oslo til gratis sommertreff på Oslos tak i Sportens selskapslokaler på Frognerseteren. Til sammen var det bortimot 300 gjester! Mange kjente seg igjen i det spektakulære lokalet. Og noen kunne til og med mimre over danseaftener i sin ungdom.

Arrangementet ble gjennomført tirsdag og onsdag forrige uke.

En flott minikonsert med bassbaryton Jørgen Magnus Haslum og pianist og mastergradstudent Olav Egge Brandal sto på programmet.

Det ble også tid til allsang med kjente gamle sanger. Det var rørende å se hvordan noen virkelig lyste opp av gamle minner da de hørte «Det hender så mangt på Hovedøen».

Vi takker for at Senior Norge får arrangere en slik fest hvert år!

Neste fest

Det neste store arrangementet for seniorer er FNs internasjonale eldredag 1.oktober. Som en del av dette storslagne festarrangementet i Oslo rådhus har Senior Norge gjennom flere år fått æren av å utnevne årets hederssenior.

3. september vil sentralstyret i Senior Norge avgjøre hvem som vil bli hedret i år. Valget blir tatt ut i fra flere forslag fra våre lokallag og medlemmer.

Om du ønsker å se tidligere hedersseniorer, og kriteriene for å bli utnevnt, kan du gå inn på vår nettside: seniornorge.org

Digital reise

Som representant for mange brukere av TT-tjenester har vi vært invitert i dialogmøter (?) for å bidra i prosessen med å digitalisere søknadene om TT-kort.

Tjenestedesigneren (?) leder gjennomgangen av en ideell brukerreise (?) når man skal søke om TT-kort.

Spørsmålstegnene i parentes symboliserer usikkerhet på hva begrepene foran betyr. Om den endelige digitale søknaden blir laget over samme lest, kan det være at målet om å spare inn på TT-kort vil bli innfridd.

Usynlige seniorer

En liten titt i bakspeilet på Arendalsuka gir grunn til både kritikk og selvkritikk. Temaer om seniorer og eldre var mildt sagt fraværende. Ved å sveipe over programmet fant vi ikke et eneste innlegg som synliggjorde seniorer som ressurser i samfunnet. Ikke ett!

I år hadde vi ikke mulighet til å delta, men neste år er det kommunevalg, og da garanterer vi å være på banen! Diskriminering av eldre i politikken vil være vårt tema! Seniorers livserfaring og politisk innsikt.  For å bli hørt i Arendal og få gjennomslag ved valget må vi ha våre medlemmer i ryggen. Jo flere DU får med, jo bedre blir vi hørt.

Ha en fin uke, hilsen Christin

Christin Engelstad, kommunikasjonssjef i Senior Norge

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter