Siste nytt fra Senior Norge sentralt

Hei alle!

3. september ble det avholdt styremøte der det nye styret ble konstituert.

Frem til landsmøtet 2019 ser styret i Senior Norge slik ut:

  • Styreleder Marvin Wiseth
  • Nestleder Per Kjølset (gjenvalgt som nestleder)
  • Styremedlem Agnete Tjærandsen
  • Styremedlem Heidi Haukelien
  • Styremedlem Gro Fagernes Krummel
  • Varamedlem Per Nygaard-Østby
  • Varamedlem Håvard Jernskau

Det som ikke kommer frem over, men som er meget  positivt, er at fire av styrets medlemmer er ledere eller nestleder i et av Senior Norges lokallag. Per Kjølset er nestleder i Rogaland, Gro Fagernes Krummel er leder i Oslo Nord, Per Nygaard-Østby er leder i Bærum og Håvard Jernskau er leder i Skedsmo.

I tillegg til å gå gjennom de faste punktene på agendaen hadde styret en meget god diskusjon om foreningens muligheter og utfordringer. Men disse ble ikke bare notert. Ut i fra det enkelte styremedlems kompetanse, ønsker og kapasitet fant flere frem til det som ble kalt «eiersaker». Det er saker det enkelte styremedlem vil påta seg ansvar for å holde i og sørge for at organisasjonen får nytte av.

Eiersakene omfatter blant annet: helse og omsorg, politisk rådgivning til styret og administrasjonen, rekruttering av nye medlemmer og medlemspleie og bærekraftig finansiering av foreningens arbeid.

Vi ønsker de nye styremedlemmene velkommen og hele styret lykke til. Vi i administrasjonen skal bidra og stå på 100 %!

Ingen honnør (denne ukas sinnasak!)
I februar neste år kommer det nye kollektivtakster i Oslo og Akershus. Det er godt nytt for barn og  ungdom. Barn vil nå reise gratis inntil de fyller 6 år. Det er bra, for da kan hele barnehagen dra på tur uten å bli ruinert. Den neste nyheten er at man nå vil være barn frem til man blir 18 år. (Eller vel så det, spør du meg…)

Sist, men ikke minst: ingen endring for seniorene……

Vi har tidligere foreslått for Ruter at alle over 80 år burde reise gratis. Ettersom flere eldre sliter med å betale for turen på grunn av kompliserte betalingsløsninger ville det vært en god løsning.. Og er det noen som bør få mulighet til å reise enkelt er det de eldre.

 

Christin Engelstad

kommunikasjonssjef Senior Norge

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter