Sjokkerende husleieøkning!

 

Flere eldre som bor i kommunalt eide hus og leiligheter i Fredrikstad kommune har fått uventet høye økninger av sine husleier. Forholdet er at Fredrikstad kommune har foretatt en verdivurdering av alle sine eiendommer, og justert leieprisene til det som gjelder og går i markedet – «gjengs leie» kaller de det. Det kan se ut som de har «skåret alle over en kam» uten å foreta individuelle tilpasninger.

Dette har ført til enkelte groteske tilfelle med sjokkerende økning av husleien. Tilfellet med minstepensjonisten Elsa Johnsen er omtalt tidligere i Fredrikstad Blad. Hun fikk en økning av husleien på 65% for sin kommunale leilighet på Leie! Ingen hyggelig nyhet for minstepensjonisten.

 

Noe bra kommer ut av dette. Tilfellet med Elsa Johnsen har ført til en ny debatt om bostøtte. Vi gjengir nedenfor en artikkel i Fredrikstad Blad den 21. mars:

«Fornuftig forslag om bostøtte

Det var intet mindre enn opprørende å lese om den 85-årige minstepensjonisten Elsa Johnsen som får 65% (?) økning på husleien for sin kommunale leilighet på Leie. Det er greit nok at kommunene vil ha en mer markedstilpasset husleie, eller «gjengs leie» som de selv kaller det. Vi har også stor forståelse for kommunens ønske om at leietakere skal betale noenlunde lik leie. Og det er absolutt fornuftig at de økte leieinntektene skal brukes til vedlikehold, kjøp og bygging av nye kommunale boliger.

– Men det burde ha vært en smal sak for kommunen å fange opp de relativt få som nå får en helt ekstrem husleieøkning, slik Elsa gjør. Dermed kunne man gjort noen individuelle vurderinger og brukt litt ekstra tid på å informere og tilrettelegge for disse personene og familiene.

En enda mer strukturert tilnærming til problemstillingen kommer fra Frp-politiker Bjørnar Laabak med. Han mener at Fredrikstad kommune bør følge eksemplet til blant andre Oslo og innføre kommunal bostøtte. Begrunnelsen er at den statlige bostøtten fra Husbanken er for lite tilpasset dem med spesielt store økonomiske utfordringer. En slik kommunal bostøtteordning er til alt overmål vedtatt tidligere i Fredrikstad, men ble reversert og lagt i en skuff etter en utredning. Nå er det på tid å åpne skuffen igjen, i tillegg til at Elsa og de andre som får skyhøy kommunal husleieøkning, nå gis en human overgangsordning.»

Vi er spente på hvordan Fredrikstad kommune løser dette!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter