Skal menn bli redningen for helsesektoren?

Vi skrev i Senioravisa den 25. juni om mangelen på personell i helsesektoren. Den umiddelbare utfordringen vi står overfor, er at vi mangler 3.000 sykepleiere. Det er ille nok, men enda verre er det at vi i løpet av noen ganske få år kommer til å mangle 15.000 – om vi ikke gjør noe annerledes!

Hvor skal vi hente disse fra i et marked hvor det er konkurranse om arbeidskraft. Det synes å være en åpenbar mulighet å rekruttere langt flere menn. I dag er kjønnsbalansen i helsesektoren veldig skjev. Hele 87% av stillingene er besatt av kvinner. Da er det ikke igjen mer enn 13% menn.

Det er naturlig å se for seg at det her er et betydelig potensiale som kan bli redningen for helsesektoren! Muligheten til å få langt flere menn i helse- og omsorgsyrkene. Dette er spørsmål som belyses av en artikkel i VG den 5. juli, skrevet av Frank Ertesvåg.

«Menn i helse-prosjektet» var opprinnelig et prosjekt som har hatt som mål å få flere menn til å søke seg til helsesektoren. Prosjektet har endret mål til også å bli et kvalifiseringstiltak. Det har i stor grad vært rettet mot godt voksne som har stått uten jobb eller som har hatt et ønske om å skifte yrke.

Deltagerne rekrutteres via NAV. De blir tilbudt arbeidsutprøving i helse- og omsorgstjenesten. De gjennomgår deretter en tre måneders praksis på sykehjem. Deltagere som opplever arbeidet som givende og som blir betraktet som egnet, tilbys opplæring i helsearbeiderfaget.

Helsefagarbeiderne er ikke sykepleiere, men de kan avlaste disse ved at de tar over arbeid fra sykepleierne som de er kvalifisert til.

NAV finansierer teoriopplæringen. Etter endt opplæring tegnes det lærekontrakt med en av kommunene som deltar i prosjektet.

Dette er en vinn-vinn situasjon. Deltagerne som oppnår fagbrev som helsearbeidere, får en meningsfylt arbeid de kan leve av, helseforetagende blir tilført sårt tiltrengt kapasitet og samfunnet sparer store kostnader. Så langt har et betydelig antall av deltagerne fått sine fagbrev. Prosjektet synes så langt som meget lovende! 60 kommuner har sluttet seg til prosjektet.

Det synes klart at det finnes et stort potensiale i gruppen menn, og at det skulle være mulig å kunne rekruttere et stort antall menn til helseyrkene. Samtidig tror vi at det foreligger noen utfordringer det ikke lar seg gjøre å komme utenom.

De som arbeider innenfor helse- og omsorg må tilbys arbeidsforhold og lønn som det er til å leve med. Det må være slik at det som pålegges av arbeidsoppgaver står i et rimelig forhold til den tid som er tilgjengelig. Det må være slik at man kan gå hjem fra jobb og vite at man har gjort hele jobben, og ikke gremmes over det man ikke fikk gjort!

Dette har blant annet å gjøre med grunnbemanningen som må være tilstrekkelig. Dette har vi skrevet om i vårt innlegg i Senioravisa den 5. juli.

Vi opplever at prosjektet «Menn i helse» er banebrytende. Vi vil følge spent med!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter