Skrekkvisjon – i 2030 kan vi mangle 15.000 sykepleiere!

 

I et annet innlegg i dag, «SSB oversikt omsorgsyrkene topper fraværsstatistikken», fremhever vi den umiddelbare utfordring at vi mangler 3.000 sykepleier. I Aftenposten onsdag 20. juli ser vi i en artikkel skrevet av Thomas Spence, at helseminister Høie også ser lenger frem.

Mangelen på 15.000 sykepleiere vil inntreffe om vi ikke gjør nødvendige endringer! 

Det må finnes løsninger på de utfordringer som ligger i dette. Vi vil tro dette vil være med i den nye nasjonale helse- og sykehusplan som skal utarbeides. Utfordringene ligger i det faktum at vi allerede er «på hæla». Vi mangler som nevnt allerede 3.000 sykepleiere. Så står vi foran en stor befolkningsøkning og mange flere eldre, pleietrengende. Utfordringene står i kø og er formidable!

Helseministeren mener at vi må tenke nytt og gjøre ting annerledes, og har synspunkter på hvilke problemstillinger det må arbeides med. Han gir uttrykk for at det vil være nødvendig å gjøre det attraktivt å arbeide i helsevesenet.

Det er ikke vanskelig å være enige med ham om dette. Men vi ser ikke klart hans prioriteringer. Man må kunne ha flere ting i hodet samtidig, og man må arbeide på bred front. Men noen oppgaver er viktigere enn andre og danner igjen forutsetning for løsning av andre oppgaver.

Skal man lykkes i å rekruttere et stort antall sykepleiere, så må yrket oppleves som attraktivt.

Slik er det ikke i dag. Sykepleierne gis flere oppgaver enn det de er i stand til å utføre på en tilfredsstillende måte. De blir utslitte og er den yrkesgruppen som har høyest sykefravær. Det blir ikke arbeidsglede av slikt, og sykepleierne kan vanskelig være ambassadører for sitt eget yrke. Det er for mange som slutter og finner seg arbeid i andre yrker.
Vi har tidligere gitt uttrykk for at man må «ta ondet ved roten»!  Begynn med å få grunnbemanningen opp på et nivå som gjør at sykepleierne får tid til å gjøre hele jobben sin.

Et annet forhold som vi ikke har omtalt tidligere, er behovet for faglig utvikling. Dette gjelder så vel eldre som yngre sykepleiere. De som kommer rett fra skolen i dag har mye bra teori med seg, men fint lite praktisk erfaring. Disse trenger veiledning.

Vi ser av artikkelen i Aftenposten at sykepleierforbundet langt på vei er enige med oss. Så lenge lønnen ligger på et anstendig nivå, så er det ikke det som kommer først på listen.

Vi er spente på å følge utviklingen fremover. Det kreves kløkt, fremsyn og handlekraft!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter