Slik utvikler vi foreningen vår!

 

Vi ser det som en av våre viktigste oppgaver å utvikle foreningen vår og gi den innhold som er relevant og interessant for så vel eldre som yngre seniorer. Det store aldersspennet i foreningen er en utfordring i seg selv. Utvikling er nødvendig – stillstand blir fort til tilbakegang!

Det kan være vanskelig å oppfatte en utvikling som skjer i små skritt over tid. Derfor kan det være nyttig av og til å ta et tilbakeblikk og gjøre en oppsummering. Det kan nå være en passende anledning siden vår forening, SENIOR NORGE Østfold fyller 10 år i mai måned!

 

Regularitet

Dette er utgangspunktet for vår virksomhet. Det skal være regularitet i det meste av det vi gjør – for eksempel faste tidspunkter for våre møter og faste møtesteder. Nettsiden vår oppdaterer vi hver mandag kl. 0900. Regularitet innebærer at folk kan vite hva de har å forholde seg til.

Økonomi

Vi har de siste par år forbedret vår inntjening vesentlig. Dette har gitt et godt grunnlag for drift og videre utvikling av foreningens aktiviteter. Vi vil fortsatt søke etter nye muligheter for å øke vår inntjening ytterligere.

Informasjonsvirksomhet

Vi vil at våre medlemmer og andre interesserte skal kunne være engasjert i vår virksomhet. Det er en rettesnor for oss at: «Om folk skal være engasjert, så må de være informert.»

Nettsiden er vårt helt sentrale medium. Den inneholder informasjoner om foreningen, samtidig som vi driver den som en ukeavis med hele Østfold som målområde. Målgrupper pensjonister og andre som er interessert i vår virksomhet.

Fra den spede begynnelse for 2 år siden har besøkstallet på nettsiden økt jevnt og sikkert. Vi ligger nå på en besøksfrekvens på godt over 50.000 pr. år. Høyeste besøkstall for en enkelt uke er 1.540!

Inntekter fra salg av annonseplasser på nettsiden muliggjør tiltak som vi tidligere ikke hadde råd til.

 

Medlemmer som ikke er på nett

Nær halvparten av våre medlemmer er ikke på nett og har ikke E-postadresse. Disse har tidligere kun fått informasjon fra oss pr.  SMS. Nå får de i større utstrekning informasjoner pr. vanlig post. Da får de fullgod informasjon på linje med andre medlemmer. Dyr løsning – men mye bedre enn SMS.

 

Temamøtene

Vi avholder temamøter hver måned unntatt i juni og juli. Tidligere ble alle møtene holdt i Sarpsborg. I den senere tid har vi også hatt møter i Fredrikstad, Moss og Mysen.

Vi har utviklet den sosiale delen og har nå underholdning på de fleste møtene. Folk skal ha det hyggelig!

Media

Vi forholder oss til 6 lokalaviser i Østfold. De får hver måned referater fra våre temamøter og som regel et debattinnlegg. Vi får jevnlig inn vårt stoff i disse avisene. Vi har også kommet til orde i NRK radio/TV ved anledninger. Vi skal pleie vårt gode forhold til media og sørge for at de fortsatt får interessant stoff fra oss.

Medlemsfordeler

  • Vi har lagt inn en egen side på vår nettside som viser oversikt over tilbydere og fordeler for våre medlemmer. Eks. en tur til Kroatia eller Ungarn – du tjener inn medlemskontingenten to ganger på en reise! Mer kommer mer etter hvert!

Helse

Helse er en hovedsak for vår forening. Vi har tidligere engasjert oss utelukkende i «reparasjonsfasen» – den perioden av livet hvor helsen begynner å skrante. Vi har fått øynene opp for hvilken betydning fysisk trening har og hvordan den kan utsette aldringen. Flere gode dager – flere år! Her skal vi først og fremst drive informasjonsvirksom med det mål å få flere til å komme seg ut av sofaen og inn i treningsstudioene.

PC-opplæring

  • Nær halvparten av våre medlemmer er ikke på nett og har ikke PC. Vi har startet en prosess hvor vi vil gi våre medlemmer oversikt over tilgjengelige opplæringstilbud. Samtidig åpner vi en telefontjeneste – «PC-hjelpen». Her skal våre medlemmer kunne få hjelp til å løse problemer de opplever fra dag til dag. Tilbudet er gratis for medlemmer, er du ikke medlem koster det kr. 200,- pr samtale.

Kosthold

Riktig kosthold er avgjørende for helsen. Vi tar sikte på starte opp en informasjonsvirksomhet gjennom vår nettside, temamøtene og eventuelle andre tilgjengelige muligheter.

Medlemsutviklingen

Vi har i hittil i år fått ikke mindre en nær 100 nye medlemmer. Foreningen teller snart 700 medlemmer. Vi tar dette som en bekreftelse på at den måte vi driver vår virksomhet på, har en solid, almen aksept!

Denne oversikt viser hvordan vår forening har utviklet seg over de siste par årene! Det er noen store og noen flere små skritt. Vi går forsiktig fram – setter den neste foten fram først når den andre står sikkert på bakken. Vi tror evolusjon er å foretrekke fremfor revolusjon.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter