Stortingsrepresentantene underreguleres med 0,75%!

Fleip eller fakta?

Vi vil kunne forstå at noen i utgangspunktet tror dette er fleip. Men det ligger faktisk seriøse vurderinger bak. Det dreier seg om makt, avmakt, rettferdighet og solidaritet!

Spørsmålet er aktualisert i forbindelse med årets lønnsjusteringer.

Mange har med forskjellig grunnlag for sin mening en oppfatning av pensjonistenes økonomiske situasjon. Vurderingene går stort sett ut på at pensjonistene har det bra, bra nok eller for bra! Et flertall av 185 stortingsrepresentanter mener tydeligvis det siste!

Også i år underreguleres pensjonene med 0,75 % i forhold til den vanlige lønnsutviklingen, og pensjonistene sakker ytterligere akterut

Utgangspunktet var, at pensjonistene skulle ha samme velstandsutvikling som øvrige grupper i samfunnet, er gått i glemmeboken!

Hvis pensjonistene har det «bra», så er det fordi de har fortjent det. Pensjonene er rettigheter som er opparbeidet gjennom et langt yrkesliv – altså er det ingen form for almisser.

Så kommer vi til poenget!

Flertallet av 185 stortingsrepresentanter bruker sin makt og bestemmer suverent at gruppen pensjonister også i år skal ha sine pensjoner avkortet med 0,75 %. 830.000 pensjonister er i realiteten satt under «administrasjon».

Dette er en grov forskjellsbehandling i forhold til den øvrige del av befolkningen, og det er i høyeste grad udemokratisk.

Så kommer vi til paradokset!

Stortingsrepresentantene som nå har bestemt hva pensjonene skal ha, skal nå også bestemme lønnsnivået for en annen gruppe – seg selv! Dette «henger jo ikke på greip» og er ikke til å forstå for folk flest. Det er noe som heter «å mele sin egen kake»!

Etter året lønnsoppgjør ender stortingsrepresentantene opp med en lønn rundt kr. 1 000 000 – nær det dobbelte av gjennomsnittslønnen i Norge. Her er det et misforhold!

Vi forstår at stortingsrepresentantene har krevende arbeid med lange dager. Derfor mener vi at de skal ha en bra lønn – men i rettferdighetens og solidaritetens navn – ikke for bra!

Vi synes det må være en interessant mulighet at stortingsrepresentantens lønn i kommende lønnsoppgjør underreguleres med 0,75 % på sammen måte som det gjøres for pensjonistene.

Rettferdig og solidarisk!

Det er et år til neste lønnsoppgjør!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter