Støtte fra Fagforbundet Fredrikstad Pensjonistforening!

I SENIOR NORGE Østfold er vi opptatt av at pensjonistforeningene i større utstrekning burde samordne sine virksomheter. De har i hovedsak felles interesser, men de fleste sitter på hver sin tue med ringe muligheter til å få gehør for sine interesser. De store pensjonistorganisasjonene burde når de møter myndighetene, stille opp med et samordnet, felles mandat. Erfaringene så langt har vært at den «splitt og hersk-situasjonen» som foreligger, har tjent myndighetene vel.  – de vinner hvert eneste et av de store slagene! Myndighetene har all makt. 900.000 pensjonister har ikke i nærheten av den innflytelse eller motmakt de burde ha i kraft av størrelse.

Vi i SENIOR NORGE Østfold arbeider gjennom vår nettside for å få pensjonistforeningene i Østfold kjent for hverandre blant annet ved å gjengi referater fra de forskjellige foreningenes møter. I Fredrikstad Blad av 14. mars ser vi at Fagforbundet Fredrikstad Pensjonistforening støtter oss i to av de aller viktigste saker vi arbeider med. Det gjelder spørsmålet om å få fjernet den årlige underreguleringen av pensjonene, og det gjelder å få fjernet samordningen som gir gifte og samboende pensjonister et betydelig fratrekk i grunnbeløpet.

Synspunktet Fagforbundet Fredrikstad Pensjonistforening gir uttrykk for når det gjelder pensjonsreformen støtter godt opp om argumenter vi har gitt uttrykk for tidligere.

Vi synes det er fint at Fagforbundet Fredrikstad Pensjonistforening spiller på lag og støtter oss i disse viktige saker. Sammen har vi større innflytelse enn det vi har hver for oss!

Vi gjengir nedenfor referatet fra møte i Fagforbundet Fredrikstad Pensjonistforening som stod i Fredrikstad Blad den 14. mars:

«Uttalelse vedrørende pensjonsreformen

Fagforbundet Fredrikstad Pensjonistforening er svært misfornøyd med pensjonsreformen.

Pensjonistene skulle få samme lønnsutvikling som arbeidstakerne med fratrekk av 0,75%. I tillegg blir gifte og samboende trukket 10% av grunnpensjonen.

Pensjonistene har gjennom et langt arbeidsliv bidratt til samfunnsutviklingen. Vi pensjonister har betalt inn alt vi er blitt pålagt i visshet om at vi skulle få glede og nytte av de pensjoner vi mener å ha opparbeidet oss rett til. Vi synes det er veldig urettferdig at vi på våre gamle dager skal være de eneste som i rene penger må gi avkall på normal reallønnsvekst.

Pensjonistene har de samme utgiftene som alle andre til strøm, kommunale avgifter, mat m.m. Hvorfor skal da ikke vi få ta del i lønnsutviklingen på linje med andre?

De siste årene har pensjonene blitt regulert lavere enn prisveksten. Dette på grunn av underreguleringen på 0,75%. Pensjonistene har derfor tapt kjøpekraft 3 år på rad. Dersom denne utviklingen fortsetter som nå, vil alle pensjonister miste kjøpekraft hvert år fremover. Er det slik vi skal bli behandlet som pensjonister?

I forbindelse med pensjonsreformen fra 2011 ble pensjonistenes organisasjoner fratatt forhandlingsretten. Pensjonistenes organisasjoner må få forhandlingsretten tilbake.

Det nærmer seg lønnsoppgjør igjen.

For å kunne holde tritt med prisutviklingen mener vi pensjonister at løpende pensjoner må reguleres på linje med lønnsveksten.

Styret i Fagforbundet Fredrikstad pensjonistforening

RANVEIG BJØNNES (S)

LEDER»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter