Senior Norge navnebytte

Styreprotokoll 3/18

 

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets tredje styremøte i Tune Bibliotek onsdag 21. mars.

Til stede under møtet var: Arne Vestergaard Larsen, Egil Roger Petersen, Bjørg Sten Nilsen, Per Arne Polsrød, Øivind Strømnes og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet av sistnevnte. Vi hadde fire forfall.

 

Årsmøtet 7. mars

Styret ble av årsmøtet pålagt å besette følgende verv/komiteer:

Nestleder, Arrangementskomiteen, Helse og Omsorg, Juridisk, Skrivekomiteen/nettansvarlig.

Dette ble utsatt til styret er mer fulltallig.

 

Medlemsutviklingen

Foreningen har hittil i år hatt en netto tilvekst på i alt 40 nye medlemmer. Disse er alt vesentlig rekrutter gjennom sentral vervingskampanje. En betydelig del av de nye medlemmene er i aldersgruppen 60 – 70 år. Omtrent halvparten av de nye medlemmene har Epostadresse. Det blir en utfordring for foreningen å opprettholde tilfredsstillende kontakt med de som ikke har Epost, slik at de blir betjent på linje med de som har Epost.

Vi forventer at den sentrale vervingskampanjen fortsatt vil tilføre oss nye medlemmer. Pr.dato har foreningen 655 medlemmer.

 

Nettsiden/besøksstatistikk

Besøkene på nettsiden øker fortsatt. Legger vi siste 6 måneder til grunn, ligger besøk pr. år på godt og vel 50.000. Dette innebærer at vi kommer ut til et bredt publikum i Østfold med våre informasjoner.

Sist uke fikk vi på et enkelt innlegg, «Akuttbilen vi mistet», 331 besøk og 181 delinger på Facebook. Siden hvert medlem på Facebook i gjennomsnitt skal ha 200 venner, innebærer det at vårt innlegg har kommet frem til mer enn 30.000 venner. Formidabelt.

Vi oppfordrer alle som er på Facebook til å dele våre innlegg med sine Facebook-venner. Det er den beste støtte vi kan få!

Grasrotandelen

Vi mener det bør være mulig å få flere grasrotandeler vi har i dag. Nye medlemmer gis info om muligheten til å gi oss sin grasrotandel. De vi har vil gi oss mellom kr 14 og 15.000 i inntekt i inneværende år. Et velkomment tilskudd i foreningskassen.

Kasse/bank

Kostnader og inntekter er som forutsatt, og den likvide situasjonen er tilfredsstillende.

Temamøte 4. april – Glenghuset i Sarpsborg

Seniorreiser v/Reidar Quande/Alfa Reiser.

Vi gjennomgikk som vanlig foreliggende oppgaver og fordelte disse.

Reidar Quande vil fortelle om vakre Kroatia og eksotiske Ungarn. Og så vil vi ifølge Øistein Darum få en forestilling med en musiker og en kroatisk dame som bl. annet vil synge kroatiske folkesanger.

Temamøte 2. mai – Holmen Eldresenter i Fredrikstad

SENIORTRENING – aldri for tidlig, aldri for sent!

Møtet blir arrangert i samarbeid med Family Sports Club i Fredrikstad

Jubileumsmøte 6. juni – Glenghuset i Sarpsborg

Vi vil markere foreningens 10 – års jubileum .

På programmet ser vi for oss at vi vil gi oppmerksomhet mot medlemmer som har vært med oss siden den første begynnelse. Dernest ser vi for oss et par foredrag om visjonen for foreningens fremtid og oppgaven med å få innarbeidet vårt nye navn, Senior Norge, i folks bevissthet.

Og så skal det igjen svinge på Gleng. Øistein Darum og Floaguttane stiller opp med jubileumskonsert.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter