Styreprotokoll 4/18

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets fjerde styremøte i Tune Bibliotek den 25. april.

Til stede under møtet var: Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Egil Roger Petersen, Roger Kristoffersen, Per Arne Polsrød, Terje Lloyd Larsen, Bjørg Sten – Nilsen og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet av sistnevnte. Vi hadde to forfall.

Presentasjonsrunde

Vårt nye styremedlem, Terje Lloyd Andersen, deltok i sitt første styremøte hos oss. Møtet ble derfor åpnet ved at vi tok en presentasjonsrunde rundt bordet.

Valg av tillitsmenn – pålegg fra årsmøtet

Styret valgte følgende tillitsmenn:

Nestleder                                                          Arne Vestergaard Larsen

Arrangementskomite                                    Øivind Strømnes, Reidun Strømnes, Kirsti Marie Johnsbråten

Helse og omsorg                                             Roger Kristoffersen, Bodil Bø Karlsen

Juridisk veileder                                              Roger Kristoffersen

Skrivekomite                                                    Arne Vestergaard Larsen, Finn Åsmund Johnsbråten

Nettansvarlig                                                   Arne Vestergaard Larsen

Dataansvarlig                                                   Terje Lloyd Andersen

Seniormesse i Fredrikstad 9. oktober

Vi vil også i år delta i Seniormessen i Fredrikstad.

Medlemsutviklingen

Vi har siden nyttår fått 92 nye medlemmer. Pr. 24. april hadde vi 691 medlemmer i alt.

De fordeler seg jevnt i årsklassene 60 – 70 og 70 – 80. Fortsatt er det slik at bare ca. halvparten er på nett. De som ikke er på nett må betjenes ved ordinær post, hvilket er mindre effektivt en epost og vesentlig dyrere.

Nettsiden – besøksstatistikk

Vi arbeider hele tiden med å utvikle nettsiden vår – med stor vekt på SENIORAVISA  som vi utgir på vår nettside med nyheter hver mandag. Vi får godt betalt for vår innsats. Vi vil i april få ny besøksrekord for en enkelt måned da vi kommer til å passere 5.000 besøk med god margin – «all time high». Det gleder oss at vi på denne måte kommer ut til riktig mang, medlemmer og enda flere ikke-medlemmer. Vi når langt utenfor vår egen krets med våre informasjoner, og vi øker verdien av de annonseplasser vi kan tilby.

 Solid medvind

Vi er i en periode hvor vi kan glede oss over en fin utvikling på flere områder. Dette er beskrevet i et annet innlegg i dag: «Slik utvikler vi foreningen vår».  Les gjerne dette innlegget!

Medlemsfordeler

Vi kan tilby våre medlemmer et sett med medlemsfordeler. Vi viser en oversikt over disse på egen side på nettsiden vår. Trykk på «fordeler» i menyfeltet øverst på førstesiden, og så er man fremme.

Digitale utfordringer

Terje Lloyd Andersen har fått ansvaret for arbeidet med data og dataopplæring.

På siden for «medlemsfordeler» på vår nettside ligger det nå allerede informasjon om «PC-hjelpen», en tjeneste som vi tilbyr våre medlemmer gratis – ikke-medlemmer må betale kr. 200,- pr. samtale.

Vår rolle vil ikke være å tilby opplæring, men å henvise våre medlemmer til kjente tilbydere. Vi arbeider nå med å få oversikt over hva som finnes av slike i Østfold og hva slags opplegg de har. Deretter vil vi gjennomføre en vurdering og sette opp en oversikt over tilbydere som vi kan anbefale. Oversikten vil bli lagt inn som egen side på vår nettside.

Vi tar også sikte på å lage en oversikt over ord og uttrykk i dataterminologien som kan trenge oversetting og forklaring. Tenkt lagt inn som egen side på vår nettside.

Vårt temamøte på Gleng i Sarpsborg den 5. desember vil være et møet med data som hovedtema.

Neste temamøte 2. mai – Seniortrening

Vårt neste temamøte finner sted på Holmen Eldresenter i Fredrikstad, kl 1900 -2100. Temaet er «Seniortrening – aldri for tidlig, aldri for sent – helse i hver økt. Vi arrangerer møtet i samarbeid med Family Sports Club i Fredrikstad.

Sesongavslutning 6. juni – 10 års jubilum.

Arrangeres på Gleng i Sarpsborg kl 1200 – 1400.

 

  1. april 2018 SENIOR NORGE Østfold

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter