Styreprotokoll 5/18

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets 5. styremøte i Tune Bibliotek den 29.mai.

Til stede under møtet var Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Egil Roger Petersen, Roger Kristoffersen, Terje Lloyd Andersen, Bjørg Sten-Nilsen og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet av sistnevnte. Vi hadde tre frafall.

Vår datasatsing

Våre mål er å motivere medlemmer som ikke er på nett, til å ta den opplæring som er nødvendig. Vi vil bekjentgjøre hva som finnes av opplæringstilbud i Østfold for de som ikke er på nett og de som allerede er der, men som ønsker å utvikle sine ferdigheter Vi vil støtte de som trenger hjelp til problemløsning ved opprettelse av rådgivingstjenesten PC-hjelpen.

Terje Lloyd Andersen og Arne Vestergaard Larsen demonstrerte hvordan fjernstyringsprogrammet Teamviewer fungerer. Dette vil kunne bli det viktigste elementet i «PC-hjelpen».

Oversikt over tilbydere av PC-opplæring er under utarbeidelse. Terje Lloyd Andersen tar seg av dette.

Hvordan beskytte seg mot hacking?

Det er skrevet et innlegg for vår nettside, «Hacket – det kunne vært deg». I dette gjøres det en henvisning til en veiledning «Ting du bør passe deg for på internett». Terje Lloyd Andersen og Arne Vestergaard Larsen gjør dette ferdig.

Jubileumsmøte 6. juni, Gleng i Sarpsborg

Foreningen fylte 10 år den 21. mai.

Innledningsvis vil vi orientere om foreningens tilblivelse, de første 10 år og utsikter for de kommende år.

Deretter vil styreleder i SENIOR NORGE, Marvin Wiseth holde hovedinnlegget.

Til slutt stille Øistein Darum i spissen for «Floa-guttane». Med fullt orkester blir det en skikkelig jubileumskonsert.


Høstens program er i en forberedende fase. Det vi arbeider med ser slik ut:

Datamøte 5. september, Gleng i Sarpsborg

Våre dataambisjoner v/Finn Åsmund Johnsbråten

Velferdsteknologi, hvilke erfaringer er gjort? Info v/ Sarpsborg kommune

Slik organiserer vi dataopplæring. Hovedinnlegg v/Svein Oshaug

PC-hjelpen, en viktig medlemsfordel v/Terje Lloyd Andersen

Mulig overskrift for møtet:

DATAMULIGHETER – JA, VI VIL VÆRE MED!

Møte Moss 3. oktober

Støtte til demente. «Sammen om et frikvarter-Avlasting og frivillighet» v/konsulent Rygge kommune. Møtelokale så langt ikke fastlagt.

Møte 7. november, Gleng i Sarpsborg

Tema så langt ikke bestemt

Sesongavslutning 5. desember – Gleng Sarpsborg

Tema og program ikke bestemt.

Seniormesse, 9. oktober, Fredrikstad

Fjorårets messe var særdeles vellykket. Vi deltar også i år.


Medlemsfordeler

Vi arbeider med å utvide vårt tilbud om medlemsfordeler og med å synliggjøre disse. Oversikt finnes på vår nettside på siden «Medlemsfordeler».

Fornyelse av abonnementsplasser på nettsiden

Vi har startet arbeidet med å fornye avtalene om abonnementsplasser på vår nettside. Avtalene ligger til fornyelse fordelt over de kommende 6 måneder. Vi har så langt fått bekreftet fornyelse av 3 avtaler, gjenstår 9.

Medlemsutviklingen

Vi har i løpet av årets første måneder fått over 100 nye medlemmer. Foreningen har nå 715 medlemmer. Vi tolker medlemsøkningen dit hen at vi får god aksept for den måte vi driver foreningen på. Vår utfordring blir å etablere kontakt med de nye medlemmene slik at de føler seg velkommen og kan finne seg til rette i foreningen.

Grasrotandelen

Vi har nå 30 grasrotandeler som i inneværende år vil gi oss en samlet inntekt på vel kr. 15.000. Dette utgjør en vesentlig del av våre inntekter. Vi synes vi i en forening på over 700 medlemmer burde kunne oppnå flere grasrotandeler enn de 30 vi har.

Vi er takknemlig om medlemmer som har udisponerte grasrotandeler om å gi dem som støtte til vår foreningen og våre virksomheter. Det er enkelt å gi. Det er bare å si til tippekommisjonæren at grasrotandelen skal gis til SENIOR NORGE Østfold

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter