Senior Norge Østfold logo 200

Styreprotokoll 6/18

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets 6. styremøte i Tune Bibliotek den 29. august.

Til stede under møtet var Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Egil Roger Petersen, Roger Kristoffersen, Terje Lloyd Andersen, Jan Riis, Per Arne Polsrød og Bjørg Sten-Nilsen.

Medlemsutviklingen.

I løpet av årets første 7 måneder har vi hatt en medlemstilvekst på netto ca. 300. Foreningen teller i dag 850 medlemmer. Kun 396, kun 46,5%, er på internett og har epostadresse. Andelen som ikke er på nett, er ikke avtagende. Dette innebærer fortsatt utfordringer med å holde løpende kontakt med de som ikke er på nett.

Temamøte på Gleng 5. september

Hensikten med dette møte er å gjøre våre medlemmer kjent med våre ambisjoner innenfor data og hva vi skal kunne tilby våre medlemmer Vi vil legge til rette for at de som ikke er på nett og som er motivert for å tilegne seg nødvendige kunnskap og ferdigheter, kan få kunnskap om hvor de kan søke opplæring. Det finnes nå en oversikt over opplæringstilbud på våre nettsider. Vi vil også med det første få på plass en ordliste som viser hva de enkelte ord og uttrykk som brukes innenfor data betyr. De er mange og er i stor utstrekning forkortelser av engelske ord. Vi tror PC-hjelpen blir det viktigste element i vår datasatsing. Har du problemer, kan du ringe PC-hjelpen og du får et menneske å snakke med.

Nettsiden/SENIORAVISA

Vi har to nye elementer som vil innebære en utvikling av nettsiden. Det første er at vi har begynt å få inn leserinnlegg fra forskjellige hold. Det andre er at vi har fått inn en egen side for dataspørsmål – finnes ved å gå inn på «datahjelp» på menylinjen på toppen av førstesiden. For øvrig sikter vi på å ha et fast innlegg om data hver uke: «PC-hjelpen informerer».

For øvrig holder vi fortsatt et høyt besøksnivå. Også inneværende måned vil ende opp med omkring 5.000 besøk!

Økonomi

Likviditeten er bra. Vi ligger an til å opprettholde fjorårets gode inntjening. Men vi får uforholdsmessig store kostnader i forbindelse med et høyere antall medlemmer som ikke har epost. Dette medfører meget høye portokostnader.

Grasrotandelen vil i år gi oss ca. kr. 14.000, hvilket innebærer en pen økning siden i fjor.

Temamøter 2. halvår

Møtet på Gleng 5. september er omtalt ovenfor. Så følger møte på Rygge 11. oktober, «Støtte til demente og pårørende, 7. november Gleng «Velferdsteknologi», og så blir det sesongavslutning på Gleng 5. desember «Klart vi skal være med», Agnete Tjærandsen.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter