Senior Norge Østfold logo 200

Styreprotokoll 7/18

SENIOR NORGE Østfold avhold årets 7. styremøte i Tune Bibliotek den 26. september.

Til stede under møtet var: Arne Vestergaard Larsen, Roger Kristoffersen, Terje Lloyd Andersen, Jan Riis, Bjørg Sten-Nilsen og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet av sistnevnte.

Vår datasatsing – PC-hjelpen

Vi presenterte vår datasatsing under vår temamøte på Gleng den 5. september. Vårt opplegg består av 3 elementer – oversikt over tilbydere av dataopplæring, oversikt over digitale ord og uttrykk og PC-hjelpen, gratis veiledning for våre medlemmer.

Målet er å få flere av våre ikke-digitale på nett og at vi kan gi støtte og veiledning til de som allerede er på nett. Vi tror PC-hjelpen som er et unikt tilbud blir det aller viktigste element i vår datasatsing. Det står fortsatt igjen noen detaljer før vårt opplegg er ferdig spikret.

Utfordringen blir å gjøre våre tilbud kjent hos medlemmene. Krever innsats og utholdenhet.

Nettsiden og SENIORAVISA

Vi arbeider stadig med å utvikle nettsiden og SENIORAVISA. For å få bredde i stoffet har vi invitert inn gjesteskribenter fra forskjellig hold og forskjellige deler av landet. Vi har så langt hatt inne flere leserinnlegg og vi regner med at vi i fortsettelsen vil jevnlig ha nye leserinnlegg i SENIORAVISA.

Samtidig vil vi ta inn referater fra ressursgruppene i SENIOR NORGE. Derved vil våre lesere kunne få et innblikk i foreningens indre liv!

Vi våger nå å ta sikte på et årlig besøk på 60.000!!

Seniormesse, Kongstenhallen i Fredrikstad 9. oktober

Vi deltar også i år. Messen har åpent fra kl 1100 – 1500. Våre representanter, Arne Vestergaard Larsen, Terje Lloyd Andersen, Øivind Strømnes, Jan Riis, Bjørg Sten-Nilsen og Finn Åsmund Johnsbråten møter kl 1000 for å sette opp vår stand. Alle med Senior Norge – trøyer!

Vi er bedre forberedt enn i fjor og regner med at dette blir et vellykket arrangement for oss.

Info-møte hos Denofa og Jotun pensjonistforening 10. oktober

Vi gjennomfører en presentasjon av vår forening og vår virksomhet. Våre representanter Arne Vestergaard Larsen, Terje Lloyd Andersen og Finn Åsmund Johnsbråten.

Temamøte hos Frivilligsentralen Rygge, 11. oktober

Temaet er støtte til demente og avlastning for pårørende. Britt Elden, prosjektleder i Rygge kommune redegjør for nylig gjennomført 3-års prosjekt «Sammen om et frikvarter.»

Vi gjennomgikk kjøreplan og opplegg for møtet. Håper spesielt å få besøk fra demensforeninger og pensjonistforeninger, som får særskilt innbydelse.

Sesongavslutning, Glenghuset i Sarpsborg 5. desember

Dette skal bli et kanonbra møte.Agnete Tjærandsen, 86 år og «still og still going strong»! Hun kommer ens ærend fra Bodø til oss for å holde foredrag. Mange vil huske hennes sprudlende friske opptreden fra vårt åpningsmøte i januar måned. Da hadde vi stinn brakke – 108 innenfor på Gleng.

Mer å glede seg over!

Skuespiller Terje Brevik kommer til oss for å ta oss tilbake til året 1807. Med sin guturale basstemme vil han lese Terje Viigen for oss – alle 43 versene. Det kommer til å grøsse nedover ryggen på noen og enhver! Dette blir en «en gang i livet opplevelse!»

Fornyelse av abonnementer på annonseplass i SENIORAVISA

Vi har tegnet nye 3 abonnementer og fornyet 6. Gjenstår å fornye 4 i løpet av siste halvår. Og så har vi en usolgt plass. Salg av annonseplasser er vår beste inntektskilde.

Grasrotandelen

Vi vil i år få en inntekt på ca. kr. 13.000. Det er vel kr. 4.000 mer enn i fjor. Økningen skyldes at Norsk Tipping har øket premien fra 5 til 7%. Vi takker våre 29 trofaste spillere for innsatsen.

Medlemsutviklingen

Vi har fått vel 350 nye medlemmer i år og foreningen teller nå 963 i alt. Av disse er 491 på nett og 460 som ikke er det. Vi vektlegger kontinuerlig oppfølging av de medlemmer vi har. En spesielt krevende utfordring er oppfølging av kontakt med de som ikke er på nett.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter