Sykehjemskapasiteten – utfordringer for Moss kommune!

Søkelyset på helse- og omsorgssiden i Moss kommune vedvarer. Kommunen har pådratt seg store oppgaver i forbindelse med rekommunalisering av tjenester som tidligere har vært lagt ut til private aktører. Avvikling av «Fritt Brukervalg» av hjemmetjenester er en sak vi har omtalt i tidligere innlegg.

Nå rettes oppmerksomheten mot sykehjemskapasiteten. Vil Moss kommune makte å bygge ut kapasiteten i takt med økningen av den eldre befolkningen?

Nå kan det se ut som at politikerne ser det vanlige folk har sett lenge! Anne Bramo (Frp) ringer med varselsklokkene i et innlegg i Moss Avis den 5. mars.

Vi gjengir innlegget nedenfor i sin helhet:


«Anne Bramo (Frp) om sykehjemsplasser i nye Moss

Ser et skrikende behov

-Nå haster det med å komme i gang med bygging av nytt sykehjem i nye Moss, sier Anne Bramo (Frp)

Hun har fordypet seg i tall fra Kommunal Rapport per 1. januar 2018 om befolkningsvekst i Moss og Rygge, sett opp mot behovet for sykehjemsplasser.

-De ferske tallene viser at vi er i rute når det gjelder økning i antall eldre i befolkningen sammenlignet med de prognoser vi har jobbet ut fra tidligere. Det betyr at vi snarest trenger 30 sykehjemsplasser og 23 bofellesskapsplasser, sier Bramo.

Haster

Hun frykter at det blir skrikende mangel på sykehjemsplasser når nye Moss ser dagens ly s 1. januar 2020, dersom ikke Moss og Rygge kommer i gang med planlegging av et nytt sykehjem snart.

Moss Avis skrev fredag at Moss kommune hittil i år har betalt nesten en halv million kroner for utskrivningsklare pasienter som har blitt liggende på sykehus fordi kommunen ikke har hatt kapasitet til å ta dem imot.

Bramo mener dette viser at det også er behov for flere korttidsplasser på sykehjem.

Ikke bra for pasientene

-I dag kjøper Moss kommune overliggerdøgn for tre ganger så mange pasienter som planlagt. Det er ikke bra for den enkelte pasients mulighet til å bli raskere frisk, og heller ikke bra for andre pasienter som trenger sykehusbehandling, tilføyer Bramo.

Må få fortgang

Hun tar til orde for at Moss og Rygge nå øker farten i å få saken om bygging av nytt sykehjem opp til politisk behandling.

-På Grindvold-tomta i Moss er det fortsatt mye ledig plass, selv om Husbanken har gitt klarsignal til økonomisk støtte for bygging av 48 boliger med demens der. Vi må snarest få avklart om Husbanken også gir grønt lys for bygging av nytt sykehjem der, legger Bramo til.

Hun minner om at det nå er fastsatt økonomiske handlingsregler for Moss og Rygge kommuner fram mot nye Moss, og at det derfor er rom for å starte planlegging av nytt sykehjem.

-Vi må også undersøke muligheten for å kjøpe sykehjemsplasser i nærliggende kommuner mens vi venter på nye sykehjemsplasser her, foreslår Bramo.

Mette Eriksen»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter