Sykehuset på Kalnes – legene svarer!

SENIOR NORGE Østfold har fulgt med sykehuset på Kalnes fra tidlig planleggingsfase. Til tross for at ledelsen må ha hatt all mulig ekspertise til sin disposisjon, sitter vi nå med et sykehus som er klart underdimensjonert til fortvilelse for så vel pasienter som sykehuspersonell. Bedre blir det vel ikke etter hvert som pasienter fra Follo melder sin adkomst.

Vi har opplevd at legene har vært nærmest fraværende i den offentlige debatt. I vårt debattinnlegg i Fredrikstad Blad den 16. januar tar vi høyde for at vi ikke kjenner interne prosesser på Kalnes.

Vi har ikke saumfart media for å finne ut hvor ofte legene har vært hørbare. Selv nevner legenes tillitsvalgte i sitt tilsvar i Fredrikstad Blad den 18. januar, at de har hatt innlegg i Fredrikstad Blad den 7. desember 2015, i VG 9. februar 2017 og i NRK.no 16. august 2017.

3 innlegg i løpet av 20 måneder – det opplever vi som knapt hørbart!

For øvrig takker vi legene for saklig og informativt tilsvar. Vi gjengir dette i sin helhet nedenfor:

Legene tier ikke!

I et debattinnlegg etterlyser Finn Åsmund Johnsbråten engasjement fra legene ved Sykehuset Østfold i den pågående debatten om arbeids- og driftsforholdene på Kalnes. Johnsbråten trenger ikke lete lenge for å finne legenes engasjement i denne saken. Legeforeningen har gjentatte ganger både internt og i media, uttrykt at vi mener Kalnes har for lite areal til å fylle oppgavene tildelt sykehusets oppdragsdokument.

Disse synspunktene har vi fremført under planleggingen, i byggeprosessen, og etter ferdigstilling av sykehuset – i Fredrikstad Blad 7. desember 2015, VG 09.02.17 og NRK.no 16.08.17.


Vi har vært særlig bekymret for akuttmottakets begrensede areal. Det er vi fortsatt, og i alle sammenhenger hvor vi er involvert, engasjerer vi oss for å få til en kontinuerlig dialog med ledelsen i sykehuset for å bedre situasjonen. Driftsutfordringer, pasientbehandling og arbeidsmiljø blir diskutert i sykehusets arbeids- og miljøutvalg, i faste møter mellom tillitsvalgte, og i sykehusets styre.


Legeforeningen forventer videre at politisk ledelse tar sitt ansvar, og bevilger økonomiske rammer som gjør det mulig å drifte sykehuset etter de krav som stilles i oppdragsdokument.

 

KRISTIN KORNELIA UTNE, ANNE KARIN RIME, OLE FREDRIK LUND

Tillitsvalgte for legene ved Sykehuset Østfold, Kalnes

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter