Sykehuset på Kalnes – når stiller media ledelsen til ansvar?

Nesten daglig kommer det nye skrekkhistorier i forskjellige media om uutholdelige forhold i sykehuset på Kalnes. Den ene skrekkhistorien følger den andre. Nå sist om en eldre pasient som ble liggende lengre tid i sin egen avføring! Skal dette få lov til å fortsette?

Vi har i tidligere innlegg på vår nettsider skrevet om: «Hva er galt på Kalnes?» Rekken av mangler og feil er betydelig. Vi vil bare nevne noen:

  • Halvparten av de ansatte på hjerteavdelingen sluttet. Da blir det en ny halvpart som skal på opplæring i den grad man har greidd å erstatte de som sluttet. Dramatisk – dette må gå ut over pasienten
  • Det er åpenbart en fryktkultur blant de ansatte. Hver dag er det noen som gråter når arbeidsdagen er slutt fordi de opplever ikke å ha kunnet gjøre en fullgod jobb. Vi sier gjerne stakkars pasienter, men enda mer stakkars ansatte som ikke blir gitt forutsetninger for å gjøre den jobben de er satt til.
  • Disse forhold må ødelegge sykehusets egne muligheter til å rekruttere kvalifisert personell. Skulle noen mot bedre vitende begynne på Kalens så lenge det finnes alternative muligheter?
  • Pasienter «på vent» blir glemt bort i timevis – hvordan opplever pasientene dette? Ikke spesielt ønskelig!
  • Sykehuset som skulle være uten korridorpasienter, setter stadig nye rekorder – flere på gangen. Fordi det ikke skulle være korridorpasienter, er korridorene smalere enn tidligere. Hvordan er det å være korridorpasient blant mange andre og ha trafikk tett forbi sengen døgnet rundt. Noen synes sykehusledelsen selv skulle prøve en seng et døgn eller to på korridorene. Egenopplevelse gjør som regel inntrykk.
  • Vi stopper der

Ingen ting overrasker oss lenger, bortsett fra et forhold. Pressens avholdenhet når det gjelder å stille ledelsen grundig til ansvar. Med ledelsen mener vi her, sykehusets eier helseministeren, sykehusets styre og sykehusets leder.      

  • Allerede under planlegging av sykehuset, visste man at sykehuset ville bli for lite, men de ansvarlige har åpenbart valgt å se bort fra dette. Håpet de at det skulle «ordne seg»?
  • Når sykehuset ble tatt i bruk, viste det seg helt riktig at kapasiteten er for liten. Dette er en hovedårsak til en rekke av de problemer som foreligger i dag
  • Styret og sykehusets leder har enda ikke vist forståelse for at det foreligger katastrofale forhold på Kalnes. Enda mindre har de vist evne til å løse problemene. Skal de da få fortsette, eller skal de byttes ut? Vi mener de bør gå! Kunne også være opportunt å sette lys på helseministerens rolle og ansvar!
  • Tankevekkende er at helseministeren etter et besøk på Kalnes skal ha gitt uttrykk for at kapasiteten på Kalnes er tilstrekkelig. Han kunne ikke tatt mer feil. Hvor har han fått informasjonene fra?

 

Uten at vi sitter med den fulle og hele oversikt, opplever vi at sykehusets styre og daglig leder fremstår som fullstendig inkompetente i forhold til det ansvar de har.

Det at media ikke har satt større søkelys på dette – som må være sykehusets primære problem –  overrasker oss. Vi forventer at media, slutter «å gå rundt den varme grøten», og at de nå setter fullt søkelys på den ansvarlige ledelsen på Kalnes – helseministeren, sykehusets styre og sykehusets leder!

 

Dette skulle ikke være for meget å forvente!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter