Tid for influensavaksinering!

Hver høst kommer spørsmålet opp. Skal vi vaksinere oss i år igjen? Det er jo år og dag siden vi sist hadde influensa. Dette er vel nettopp fordi vi vaksinerer oss hvert år!  Effekten av influensavaksinen varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på ca. 60?

Det er definert forskjellige risikogrupper. Alle over 65 år er blant de i risikogruppene. Dette innebærer at den majoriteten av våre medlemmer er i risikogruppe. Derfor er vår anbefaling å ta vaksinen. Det koster nesten ingen ting og gir beskyttelse.

Influensavaksine kan du ta hos din fastlege, hos apoteker eller steder anvist av din kommune.

Eldre og personer med kroniske sykdommer har større sannsynlighet for å bli alvorlig syke av en influensa enn resten av befolkningen. Lungebetennelse er en vanlig komplikasjon.

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av. Influensa kan blant annet føre til forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge som følge av sykdommen

Vi har lest et par publikasjoner fra Folkehelseinstituttet som er utgangspunktet for vår kommentar. Vi gjengir et par avsnitt fra instituttets publikasjoner nedenfor:

«Influensavaksiner står i en særstilling blant vaksinene fordi de stadig må tilpasses endringer i influensaviruset!

Det er to typer influensa, influensa A og influensa B, som hvert år forårsaker epidemier i den kalde årstiden her i landet, vanligvis i perioden november til mars. Et spesielt trekk ved influensavirus er at de stadig forandrer seg, dels ved mindre endringer fra år til år, dels ved større plutselige forandringer. Det medfører at immunitet etter gjennomgått sykdom eller vaksinasjon kan ha begrenset varighet, og vaksinen evalueres derfor årlig. Omfanget av vinterens epidemi vil avhenge av hvor stor del av befolkningen som har beskyttende immunitet mot årets virus. Etter større virusendring vil svært få ha beskyttelse mot sykdommen.

Vaksine kan hindre utvikling av alvorlig sykdom

Eldre personer med kroniske sykdommer har større sannsynlighet for å bli alvorlige syke av en influensainfeksjon enn resten av befolkningen. Lungebetennelse er en vanlig komplikasjon.  Ved alvorlig influensa kan organsvikt og behov for pustehjelp gjøre sykehusinnleggelse, eventuelt intensivinnleggelse, nødvendig.»

Vi anbefaler derfor alle våre medlemmer til å ta influensavaksine også i år. Den du tok i fjor har ingen effekt i år!

Ønsker alle en influensafri høst og vinter!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter