Tid for måltider på sykehjem – det er visst ikke enkelt!

– Det har vært stor oppmerksomhet omkring hva beboerne på sykehjemmene blir tilbudt av mat på sykehjemmene og til hvilke tider. Det at dagens hovedmåltid, middagen, ble servert ved det vi andre kaller for sen lunsjtid, har vært et håpløst dårlig tilbud for beboerne. Det er jo ikke det de er vant til fra tidligere. Likeledes har avstanden mellom måltidene vært i søkelyset.

I tidligere innlegg på nettsiden vår har vi informert om beslutningen de har tatt i Sarpsborg kommune om å flytte middagen til kl. 1630. Dette var jo bra, men samtidig har de gjort noen andre endringer som innebærer at vinningen går opp i spinningen – det er visst ikke enkelt.

Dere får lese det tankevekkende innlegget til Thomas Winther i Sarpsborg Arbeiderblad den 12. februar. Vi gjengir innlegget nedenfor i sin helhet:

«Tar vi vare på våre eldre i Sarpsborg?
Det er nesten så man fristes til å tenke, «nå skal dere straffes for at dere har mast på å flytte middagen», skriver Thomas Winther i dette innlegget i Sarpsborg Arbeiderblad.

Leserinnlegg.

Det er helt riktig at jeg «gråter for min syke mor» i dette innlegget og at jeg «kaster sten i glasshus» når jeg klager på politikerne. Min mor er nemlig beboer i et av Sarpsborgs flotte bosentre, og jeg har fartstid som lokalpolitiker i byen. Likevel føler jeg behov for å ta fram pennen når vi ser hvilke vedtak som blir gjort med mattilbudet til våre eldre.

Hittil har mattidene på bosentre og sykehjem vært frokost kl. 0830, middag kl. 1345 og aftens kl. 1830. Gjennom lengre tid har tidspunktet for middagen vært kritisert, da det går for lang tid mellom middag og aftens.

Dette har politikerne nå endelig gjort noe med, med det resultat at middagen blir flyttet til kl. 1630.

Så langt vel og bra! Imidlertid kommer riset bak speilet fram ganske raskt, på grunn av denne endringen faller tilbudet om felles frokost og aftens bort.  Det er nesten så man fristes til å tenke: «nå skal dere straffes for at dere har mast dere til å få flyttet middagen!»

Dette vedtaket har flere alvorlige konsekvenser. For det første skal de eldre nå lage sin egen mat på sitt eget rom. De må sørge for innkjøp av varer selv. Dette er ofte svake, skrøpelige og glemske personer. Man kan være helt sikker på at mange vil glemme å kjøpe mat, ikke vite hvordan de skal få bragt maten til seg, ikke orke eller klare å smøre seg egen mat, og kanskje heller ikke «gidde» å gjøre det. Resultatet blir uansett en situasjon hvor vi risikerer underernæring eller feilernæring, noe våre eldste, svake absolutt ikke trenger.

Så sies det at pleierne skal passe på at alle får i seg den maten de trenger, og eventuelt hjelpe de som ikke klarer å lage sin egen mat. Jeg har den største tillit til den innsatsen som legges ned av de ansatte i våre helseinstitusjoner, men det er vanskelig å se for seg at de skal ha tid til ytterligere oppgaver i tillegg til en allerede travel arbeidsdag.

Det sosiale aspektet er også viktig for våre eldre. Å samles til frokost bidrar til å opprettholde samtaler, diskusjoner og fellesskap og motvirker apati og ensomhet. Det bidrar til hygge og fellesskap og bidrar til at våre kjære kan ha et sosialt liv til tross for at mange av dem har mistet sine livsledsagere.

Man kan lure på om kommunens motiv for å gjennomføre slike drastiske endringer. De eldre betaler for sin egen mat, så det er trolig lite å spare på et slikt tiltak. De ansatte får mer å gjøre, så det har ingen tidsmessige besparelser. Det er rett og slett vanskelig å se hensikten, og dette er en gruppe som det er uetisk å gjennomføre hensiktsløse eksperimenter med.

Jeg håper at politikerne i Sarpsborg raskt ser hvilke alvorlige konsekvenser deres vedtak kan få, og at de omgjør vedtaket så raskt som mulig. Vi ønsker jo alle at våre eldre får den verdige alderdommen de fortjener.

Thomas Winther»

– Det skal bemerkes at det nå i ettertid er kommet frem at flytting av middag til kl. 1630 ikke skal gå ut over andre tilbud.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter