Uken som gikk fra Senior Norge sentralt (BA5)

Hei alle!

Tusen takk for mange hyggelige og konstruktive tilbakemeldinger på forrige ukes Ukeslutt! For sånne som meg som går på applaus som bensin ga det full fart inn i uka som gikk!
Det er min glede som kommunikasjonssjef å skrive Ukeslutt, og vi er et seniorteam i BA5 (Bygdøy allé 5) som står på hele uka. I tillegg har vi ressursgrupper for helse, omsorg, jus og økonomi som jobber opp mot sentrale politikere gjennom høringssvar, innspill til budsjett, drøftinger osv.

Ministermøte
Høydepunktet denne uken var møtet med eldreminister Åse Michaelsen. Hver organisasjon fikk stille med en representant. Det var avsatt ti minutter til «møtet», som startet kl. 08.00. Generalsekretær Knut Chr. Høvik stilte for Senior Norge. Han delte møtetid med våre samarbeidspartnere i Seniorenes fellesforbund: Avinors og Forsvarets seniorforeninger.

Å hilse og bli litt kjent var selvfølgelig på agendaen for møtet. Hun var meget positiv til navneskiftet vårt. Statsråden forklarte arbeidsfordelingen mellom henne og helseminister Høie og fremla sine planer og ambisjoner. Knut Chr. gikk også ut av møtet med et oppdrag. Statsråden ønsker innspill fra våre lokallag når det gjelder ståa i kommunene. Det skal vi nok klare – og vi vet at forskjellene er enorme!
Vi ser frem til et tett samarbeid med «vår egen» minister.

PS. Generalsekretæren hadde fått streng beskjed fra BA5 om å gratulerer ministeren med dagen på Kvinnedagen.

– Diskriminerende og udemokratisk
Den samme dagen la kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland frem en undersøkelse som viser underrepresentasjonen av kvinner i styre og stell i kommunene. Underrepresentasjon av kvinner? Ja, det er det helt klart. Men om noen skulle foreta en undersøkelse om hvordan seniorer er representert, vil den kunne blitt unnagjort i en fei. Seniorer i maktposisjoner i politikken kan telles på en hånd. Det vil og skal vi gjøre noe med. Det er både diskriminerende og udemokratisk!

SOS-telefonen
Vi håper du vet at vi har en medlemstjeneste der du kan ringe om du trenger råd og støtte i en situasjon der en av dine nære og kjære ikke får den hjelpen han eller hun trenger?

Denne uken ringte en datter som fortalte at hennes gamle mor på 93 år hadde mistet livsgnisten og fått angst og depresjon. Hun bodde hjemme på Mysen og klarte seg stort sett selv. Men nå var hun så sliten av alle tankene og følelsene at hun ønsket seg et korttidsopphold. Det fikk hun ikke.

– Hun kunne få tilsyn flere ganger i døgnet. Å måtte forholde seg til fremmede mennesker flere ganger i døgnet når man er redd er neppe en god løsning. Det snakkes mye om at depresjon rammer stadig flere yngre. Vi vet at det også rammer mange eldre. Er det noe vi skal avskrive som en naturlig avslutning på livet? Vi kjemper for verdighet og omsorg i alle livsfaser. I denne saken tok våre kollegaer i Senior Norge Østfold over for å bruke sin lokalkunnskap til å hjelpe. Vi krysser fingrene og ønsker dem lykke til!

Høring: Kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden ? forslag til endring av postloven
6. mars besvarte vi høringen om forslag til endring av postloven fra Samferdslesdepartementet. Det er ingen hemmelighet at Posten vil ha færre ombæringer og økt digitalisering. Men det finnes en gruppe på inntil 30 ? 35 000 eldre og bevegelseshemmede i spredtbygde strøk som ikke har digital kompetanse.
Departementet viser til at leie av postboks vil kunne sikre mottak av for eksempel aviser på utgivelsesdagen.
Senior Norge synes dette er et lite overbevisende argument. De fleste i denne gruppa drar neppe til butikken med postboks hver dag avisene de abonnerer på utkommer. I de aktuelle delene av Norge kan det være langt til nærmeste butikk. Og vi vet jo at mange er uten førerkort i etter hvert som man blir eldre.
Når det gjelder forsendelse av livsviktige medisiner, antas det at eldre og lite mobile eldre har kontakt med hjemmesykepleien eller en helseinstitusjon, slik at sendingene kan hentes i Post i Butikk eller formidles til mottakerne på andre måter.
Senior Norge ser det som lite betryggende med en så tilfeldig fremsending av eksempelvis livsviktig medisiner.

Endelig viser departementet til at det finnes kommersielle ekspresstilbud som dekker hele landet. Det nevnes at enkelte typer leveringer til enkelte steder vil være veldig dyre. Det heter så: «Men de er tilgjengelige og dersom en hendelse haster nok vil også betalingsviljen være til stede ».

– Senior Norge synes dette resonnementet fremstår som veldig kynisk.
Senior Norge er ikke uenig i at de teknologiske løsningene skal tas i bruk, men ber om at omleggingen til et digitalt samfunn skjer på en omsorgsfull måte.

Gjør Senior Norge synlig på Facebook
Da vi byttet navn fra Seniorsaken til Senior Norge trodde vi det var en enkel sak å bytte navn på Facebook-siden. Men nei, har du flere en 200 følgere er det ikke mulig. Vi hadde mange tusen. Så nå ønsker vi å gjenerobre dere. Vi ber dere gå inn å like oss på siden. Takk!

– Visste du at du får første konsultasjon gratis fra våre advokater om du ønsker råd innen familierett, fremtidsfullmakt, arv og skifte?
Ring og bestill på telefon 22 12 18 90

Ha en fin uke!
Christin Engelstad
Kommunikasjonssjef

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter