Uken som gikk – siste nytt fra SENIOR NORGE sentralt

Hei alle!
Forrige uke ble det avholdt landsmøte i Senior Norge. Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (FrP) innledet med et foredrag med utgangspunkt i Regjeringens stortingsmelding nr. 15 (2017-2018) « Leve hele livet». Senior Norge ble invitert av daværende statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg til å komme med innspill til stortingsmeldingen helt i oppstarten av prosessen. til. Resultatet har blitt et spennende dokument som vil prege store deler av eldrepolitikken og? omsorgen fremover. Vi anbefaler alle å lese hele rapporten på regjeringen.no

Etter et meget interessant foredrag ble hun takket av Senior Norges styreleder Marvin Wiseth som senere ble gjenvalgt som styreleder for to nye år.
Landsmøteprotokoll, og resultater av alle valg vil bli lagt ut på www.seniornorge.org

Kamp mot diskriminering:
Noe av det viktigste på møtet var resolusjonen om diskriminering som landsmøtet ønsket det skulle jobbes videre med. Mange tror diskriminering av seniorer er noe som foregår i arbeidslivet, men vi opptrer som vaktbikkje mot all diskriminering.

Resolusjon:
VIKTIG MED FLERE ELDRE I BESLUTTENDE ORGANER

Norges befolkning har passert fem millioner. Av disse er flere enn 500 000 mellom 67 og 79 år og 220 000 er over 80. Likevel er eldre over 67 år kraftig underrepresentert i våre folkevalgte organer. At aldersgruppen blir stadig større, har høyere valgdeltagelse, er oftere medlem av et politisk parti og er den største brukergruppen i tradisjonelle nyhetsmedier, ser ikke ut til å påvirke at gruppen tar eller får en naturlig posisjon i samfunnet.

I forbindelse med kvinnedagen i mars presenterte kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland, en undersøkelse som viser at 3 av 4 ordførere er menn. Senior Norge utfordrer statsråden til å gjennomføre en ny undersøkelse for å avdekke hvor mange ordførere som er over 65 år.
I 2015 viste tall fra SSB at det var 532 kandidater og representanter over 60 år ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. I aldersgruppen 40 ? 59 år var det 2335!
Det må være et mål å sikre flere eldre plass i folkevalgte organ som Storting, fylkesting og kommunestyrer.
Senior Norge oppfordrer alle eldre til å bruke sitt politiske medlemskap på en aktiv måte, slik at de er med på å fremme eldre kandidater. De eldre bør i mye større grad enn i dag utgjøre en betydelig samfunnsressurs. Ikke minst innat hele folket er representert i folkevalgte politikken. Nominasjonsarbeidet i forbindelse med kommunevalget 2019 er allerede i gang.
Partiene må ta ansvar. Det er for sent å få seniorer på banen om de ikke blir satt på listene!

Seniorer blir sjelden nominert ved stortingsvalg eller kommunevalg. Deres interesser, meninger og erfaringer er viktig kompetanse samfunnet bør dra nytte av.
Underrepresentasjonen av eldre i politiske organer utgjør et demokratisk problem. Det er viktig at de eldres stemme blir hørt i samfunnsdebatten.

Denne resolusjonen vil sendes alle politiske partier som allerede har nominasjonskomiteer i arbeid.

Som vi nevnte sist, jobber vi også med et større diskrimineringsprosjekt. Send oss noen punkter om hva du har opplevd eller opplever som diskriminering.

Til sist vil vi minne om vår advokattjeneste der du som medlem kan få gode råd gratis i familiesaker og lignende. Les mer på nettsidene våre www.seniornorge.org.

Hilsen Christin, kommunikasjonssjef i Senior Norge

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter