Uverdig Canossagang!

De som er i markedet etter ny jobb, kan erfare at «eldre» faktisk kan bety fra 45 år og oppover. Det må oppleves som en uverdig Canossagang for de som gang på gang blir avvist selv om de har den beste kompetanse en masse erfaring. Deres søknader blir knapt vurdert og når man nærmer seg 60, blir man aldri kalt inn til intervju.

Diskriminering på grunn av alder er forbudt. Likevel foregår dette i stor utstrekning. Skulle en sak som dette komme opp, er det enkelt for arbeidsgivere å vise til at det er andre faktorer enn alder som er grunn til avvisningen.

Det har også vært slik tidligere at eldre arbeidssøkende har hatt vanskelig for å komme seg i jobb igjen etter et avbrutt arbeidsforhold. Det kan ha vært yngre sjefer som ubevisst har vegret seg mot å ansette noen som er eldre enn seg selv, av hensyn til «risikoen» for at de kunne få inn noen som var mer kompetent enn seg selv. Ryggmargsreflekser!

Arbeidsgivere prioriterer i høy grad ny kompetanse fremfor erfaring. Prioriteringen må sees i forbindelse med innføring av digitale løsninger og rivende utvikling på datasiden. Bevisstheten om hva de da taper ved å ekskludere eldre og deres erfaring, er ikke påtrengende synbar.

Enten man er unge eller eldre arbeidstaker må man stadig fornye sin kompetanse. Det er lite som tyder på at de eldre har dårligere forutsetninger til dette enn de yngre.

Vi sliter med noen krevende paradokser. Myndighetene vil at folk skal stå lenger i arbeid. Bedriftene prioriterer yngre arbeidstakere, lar være å ansette eldre, og de skyfler uhemmet ut de eldste i forbindelse med nedbemanninger. Her må det holdningsendringer til. Det er et ansvar som hviler på myndighetene så vel som på næringslivet. Samfunnet har ikke råd til å ha et stort antall friske, oppegående mennesker med god kompetanse og erfaring gående på gress!

Senter for seniorpolitikk er engasjert i disse problemstillingene. Vi gjengir nedenfor noen klipp fra en artikkel i ABC-nyheter den 30. september, skrevet av Leni Aurora Brækhus:

«Det er feil at eldre er mindre omstillingsdyktige, har dårligere evne til å lære nye ting og at de er dyrere i drift, ifølge direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk – vi må få til en holdningsendring.

– For at vi skal få til de nødvendige holdningsendringer, så tror jeg både ledere og tillitsvalgte trenger mer kunnskap om hvem disse eldre er. De som tar den type beslutninger ikke å innkalle 58-åringer til intervju, gjør det nok basert på myter heller enn fakta, fortsetter hun.

– Hva kan man gå glipp av ved å ikke slippe til eldre?

– Du går glipp av ressurser og kompetanse, kanskje akkurat den kompetansen virksomheten trenger i den jobben du skal fylle. Det er dumt å snevre inn, enten det er ved å ekskludere eldre eller andre grupper.

– Jeg sier ikke at man skal kvotere inn de eldste arbeidstakerne, men heller slutte med å kvotere de yngste!»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter