Velferdsteknologi – fullt hus på Gleng!

Vi har hatt temaet oppe ved to tidligere møter – et i Sarpsborg og et i Mysen. Derfor var vi noe spente over oppslutningen om vårt møte på Gleng i Sarpsborg onsdag den 7. november. En fullsatt sal av interesserte og engasjerte tilhørere bekreftet imidlertid at temaet fortsatt er minst like aktuelt!

Møtet ble åpnet ved at lederen for Senior Norge Østfold, Finn Åsmund Johnsbråten, informerte litt om foreningens situasjon. Den har hatt en betydelig medlemsøkning og teller nå nær 1.000 medlemmer. Det er en stor utfordring å etabler kontakt med de nye slik at de får innsikt i foreningens virksomhet og at de opplever å «være med på laget». Videre har foreningen hatt en formidabel suksess med nettsiden og SENIORAVISA. 100.000 besøk siden oppstart og utsikt til å nå 57.000 for inneværende år sier noe om dette.

– Vi snublet litt i starten da foredragsholderen ved en misforståelse manglet sin PowerPoint-presentasjon. Vår nettsideredaktør, Arne Vestergaard Larsen og PC-hjelpen, Terje Lloyd Andersen reddet situasjonen ved å hente frem presentasjonen gjennom digitale kanaler som er ukjent for oss andre. Vi takker vårt publikum for utvist tålmodighet i forbindelse med forsinkelsen som oppsto.

Mona Kristoffersen som er ansvarlig for innføringen av velferdsteknologi i Sarpsborg kommune, hadde dagens hovedinnlegg.

– Innføring av velferdsteknologi er et nasjonalt program hvor Sarpsborg kommune er en av foregangskommunene som har vært med fra starten og er blant de som har nådd lengst!

Helse- og omsorgsvesenet i Norge står foran formidable utfordringer. Allerede i dag er det en betydelig underkapasitet på sykehjemsplasser og helsepersonell. Så vet vi at vi står foran en eldrebølge som vil kreve enda mer kapasitet.

Myndighetene vet at de ikke vil makte å bygge ut sykehjemskapasitet i takt med økningen av antall eldre. En vesentlig del av løsningen vil derfor måtte bli å sette flere i stand til å bo hjemme lenger. Velferdsteknologien skal være med å gjøre dette mulig.

Forskjellige tekniske løsninger gjør det mulig for brukerne å gjennomføre kontroller selv samtidig som helsepersonalet kan holde kontakt med brukerne via digitale kommunikasjonsløsninger. Trygghet for brukerne og innsparing av kapasitet for helsepersonalet.

Det program som er utviklet er meget omfattende, er komplekst og består av mange elementer. Mona Kristoffersen stod således over den formidable utfordring å presentere dette på en måte som gjorde det mulig for tilhørerne å se og forstå helheten. Dette greide hun på en utmerket måte, hvilket ble bekreftet av tilbakemeldinger fra publikum i salen.

Sarpsborg kommune har forstått betydningen av at brukerne ikke konfronteres med den komplekse helheten i programmet, men kun med de elementer som angår den enkelte. Dette gjennomføres med en «en til en» kontakt. Det første trinnet må være lavt og brukerne må få en opplevelse av at «dette mestrer de». En meget kapasitetskrevende metode, men sannsynligvis den eneste som duger.

Det som synes helt klart er at velferdsteknologi er både nåtiden og fremtiden!

All mulig honnør til Mona Kristoffersen for en flott presentasjon – lett og ledig!

Et spørsmål som ble reist fra flere hold i salen var om det er en risiko for at den nye teknologien fjerner oss fra brukerne. Vil den kapasiteten som blir vunnet, gå til å sikre en nærhet til brukerne? Ensomhet er et betydelig problem blant de eldre. Vi får etter hvert se hva kommunene gjør for å imøtekomme dette behovet! Utfordringene er mange!

Møtet ble avsluttet ved at Øistein Darum leste dikt, Tor Vister slo noen vitser og sang noen viser, og så spilte Floaguttane opp. Denne gangen var det bare tre av dem, men det låt bra!

– Neste møte blir også på Gleng i Sarpsborg, den 5. desember. Da kommer den spenstige 85 årige, Agnete Tjærandsen, ens ærend fra Bodø for å holde foredrag for oss. Hun er formann i Bodø Eldreråd og varamedlem på Stortinget, den eldste hittil.

Gled dere til Agnets foredrag: «85 år og på skolebenken igjen». Så skal dere få oppleve «Terje Viigen», alle 43 versene, opplest av skuespiller Terje Brevik!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter