Velferdsteknologi – henger kommunene i Indre Østfold med?

SENIOR NORGE Østfold avholdt temamøte i Kulturtorget på Mysen onsdag 14. februar! Vi kunne ha ønsket oss et bedre fremmøte, men det kan være at konkurransen fra OL i Korea holdt mange hjemme ved TV-apparatene.

Møtet hadde to formål. Det første var å redegjøre for våre ambisjoner om tilstedeværelse og aktiviteter i Indre Østfold. Det andre var å få et innblikk i hvordan man arbeider med innføring av velferdsteknologi i Indre Østfold.

Jan Arne Falla, som er SENIOR NORGE Østfold sin lokalkontakt i Indre Østfold redegjorde for våre intensjoner og aktiviteter. Vi hadde 1. november i fjor et introduksjonsmøte i Kulturtorget i Mysen hvor vi orienterte om SENIOR NORGE sine formål og virksomhet.

Nettsiden er vårt viktigste kommunikasjonsmedium. Her har vi i lengre tid, nesten hver eneste uke, hatt inne lokalstoff fra Indre Østfold. Vårt neste skritt er å få etablert en aktivitetsgruppe bestående av lokale medlemmer som vil finne det interessant å delta i utviklingen av vårt engasjement i Indre Østfold. Vi ønsker gjerne at flere melder seg på – adressen er Jan Arne Falla, tlf 416 30 657, epost jarnefal@live.no.

Velferdsteknologi er digitale hjelpemidler som skal gjøre hverdagen enklere for så vel hjelpere som brukere. Vi ha erfart at dette innebærer så store kapasitetsgevinster, at ingen kommune har råd til å ikke være med. Etableringen i de forskjellige kommuner i Norge er i gang – noen har kommet langt, andre er knapt kommet frem til startblokkene. Det er mange utfordringer underveis – ikke minst hensynet til de eldres kompetanse og motivasjon! Reduserer vi nærheten til brukerne?


Eivind Bjørnstad er prosjektleder for innføring av velferdsteknologi i kommunene i Indre Østfold.Hans orientering ga et inntrykk av at kommunene i Indre Østfold knapt hadde kommet frem til startblokkene. Engasjementet så langt har vært konsentrert omkring trygghetsalarmer og oppdatering av systemer som allerede har vært i bruk. Forøvrig har de ikke kommet lenger enn at de holder på å kartlegge behov og muligheter. Derfra til prioriteringer og beslutninger er det fortsatt en god vei å gå. Det var vanskelig å se hvilke konkrete ambisjoner og mål kommunene i Indre Østfold har.


Møtet ble avsluttet med underholdning av visegruppen Lars. Sist gang hadde de Alf Prøysens viser på programmet. Denne gangen var det forskjellige kjente og mindre kjente viser – norske, svenske, engelske. Med sin smittende sangglede skapte de fin stemning i salen.

SENIOR NORGE Østfold sitt neste møte, er årsmøte i Glenghuset i Sarpsborg, 7. mars kl 1200.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter