Viktig med flere eldre i besluttende organer!

 

Vi er stolte av vårt demokrati og våre demokratiske tradisjoner. Alle skal få si sitt, alle skal bli hørt og alle skal telle når beslutninger tas. Da må situasjonen sies å være absurd når mer enn 800.000 pensjonister i Norge nærmest er «under administrasjon» og blir styrt av 35-åringer. Pensjonistene er nemlig nesten totalt fraværende i alle besluttende organer. Kun to pensjonister på Stortinget skal representere over 800.000 pensjonister. Det er hinsides ethvert demokratisk prinsipp.

Konsekvensene ser vi hvert år i forbindelse med pensjonsoppgjørene. Pensjonistene må gang på gang bite i seg diskriminerende særtiltak som andre grupper er unntatt for. Slik blir det når pensjonistene ikke er «innenfor» der beslutninger tas!

Norges befolkning har passert fem millioner. Av disse er flere enn 500.000 mellom 67 – 79 år og 220.000 er over 80. Likevel er eldre over 67 år kraftig underrepresentert i våre folkevalgte organer. At aldersgruppen blir stadig større, har høyere valgdeltagelse, er oftere medlem av et politisk part og er den største brukergruppen i tradisjonelle nyhetsmedier, ser ikke ut til å påvirke at gruppen tar eller får en naturlig posisjon i samfunnet.

I forbindelse med kvinnedagen i mars presenterte kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland, en undersøkelse som viser at 3 av 4 ordførere er menn. Senior Norge utfordrer statsråden til å gjennomføre en ny undersøkelse for å avdekke hvor mange ordførere som er over 65 år.

I 2015 viste tall fra SSB at det var 532 kandidater og representanter over 60 år ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. aldersgruppen 40 – 59 år var det 2335!

Det må være et mål å sikre flere eldre plass i folkevalgte organ som Storting, fylkesting og kommunestyrer.

Senior Norge oppfordrer alle eldre til å bruke sitt politiske medlemskap på en aktiv måte, slik at de er med på å fremme eldre kandidater. De eldre bør i mye større grad enn i dag utgjøre en betydelig samfunnsressurs. Ikke minst at hele befolkningen er representert i folkevalgte organ.

Nominasjonsarbeidet i forbindelse med kommunevalget 2019 er allerede i gang. Partiene må ta ansvar. Det er for sent å få seniorer i viktige posisjoner om de ikke blir satt på listene! Seniorer blir sjelden nominert ved stortingsvalg eller kommunevalg. Deres interesser, meninger og erfaringer er viktig kompetanse samfunnet bør dra nytte av!

Underrepresentasjonen av eldre i politiske organer utgjør et demokratisk problem. Det er viktig at eldres stemme blir hørt i samfunnsdebatten.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter