2020 – et enda bedre år!

Vi har lagt nok et år bak oss – et bra år for SENIOR NORGE Østfold. Vi skal arbeide for at 2020 blir et enda bedre år! Vi skal befeste vår stilling som et av de fremste lokallag i SENOR NORGE. Ikke ved å gjøre store sprang, men vi skal fortsette å drive foreningen med stø kurs og regularitet samtidig som vi stadig vil søke etter utviklingsmuligheter.

Dette engasjerer oss:

Vår rolle

Vår viktigste rolle er å være vaktbikkje og sørge for oppmerksomhet for alle saker som vedrører de eldre. Arbeide for å forhindre enhver diskriminering av eldre. Arbeide for at saker som vedrører de eldre får prioritet.

Informasjon og påvirkning

Vi driver informasjon til et bredt publikum, langt utenfor vår egen medlemsmasse, og påvirkning av beslutningstagere. Viktigste media er: Våre månedlige temamøter, SENIORAVISA, og lokalavisene i Østfold. Det er vårt mål at vi skal synes i samfunnsdebatten.

Den store utfordringen

Vi kommer i løpet av relativt kort tid til å bli mange flere eldre. Dette innebærer at det kommer til å bli mange flere som får behov for helse- og omsorgstjenester. Vi er i dag 850.000 pensjonister i Norge, om noen få år passerer vi 1.000.000.

Det offentlige helse- og omsorgsvesen er allerede under et sterkt press med for få sykehjemsplasser og en mangel på sykepleiere. Grunnbemanningen er for lav. Det er mulig vi tar feil, men vi kan ikke se at vårt helse- og omsorgsvesen er godt nok forberedt på det som kommer – eldrebølgen!

En av våre viktigste oppgaver blir derfor å følge opp hvordan det offentlige vil løse disse utfordringene. Vi kan ikke se at det som er kjent av planer er tilstrekkelig for å møte den økning i pleie- og omsorgsbehovet som må komme. Nok sykehjemsplasser, nok sykepleiere og kvalitetssikring vil bli kritiske områder. Vi kommer til å følge med.

Den digitale omleggingen

Det norske samfunn er inne i en periode hvor det foregår en omlegging til digitale løsninger, så vel i det offentlige som i det private næringsliv. Digitaliseringen gir store effektiviseringer og kostnadsbesparelser. Vi er på ingen måte imot digitaliseringen, men er opptatt at den skjer på en måte hvor det tas hensyn til de som står utenfor. De som ikke har den nødvendige digitale kompetanse, hvorav de fleste ikke kommer til å få det. Det er vår oppgave på påse at disse ikke blir glemt og at de fortsatt kan tilbys tilfredsstillende analoge løsninger.

Hvis våre egne tall er representative, er 30% av de mellom 60 og 70 ikke på nett, 40 % av de mellom 70 og 80 og 70% av de over 80.

Myndighetene så får seg at dette enkelt kunne løses ved opplæring i løpet av noen få år.  Nå vet vi og andre at det ikke er tilfelle. Majoriteten av de dette gjelder er ikke motiverte nok.

Vi vil fortsette å utvikle og gjøre kjent vår rådgivingstjeneste, Datahjelpen, en meget effektiv tjeneste som er gratis for våre medlemmer. Målet er å hjelpe våre medlemmer med daglige driftsproblemer. Samtidig tilbyr vi veiledning til de som vil anskaffe seg utstyr, nytt eller brukt.

Temamøtene

Vi avholder 10 temamøter i året. Disse er sammen med SENIORAVISA vårt viktigste medium og en bærebjelke i vår virksomhet. Vår utfordring er å finne aktuelle temaer og gode foredragsholdere. Vi vil at møtene skal ha et faglig innhold og at de skal være en sosial opplevelse. Underholdning av forskjellig slag vil stå på programmet. Dette er anledningen hvor vi møter våre medlemmer. Vi satser på at temamøtene skal gi våre medlemmer og andre en god opplevelse. Et mål vil være å stabilisere møtedeltagelsen til 70 – 80 i snitt!

SENIORAVISA

Senioravisa startet som en medlemsavis for vel 3 år siden, men ble raskt etablert som en ukeavis med utgivelse av ny utgave hver mandag. Den utgis på vår nettside. Det er vårt mål å være best i Østfold på senior-info. Målgruppen har vært våre egne medlemmer og målområdet har vært Østfold. Vi når langt utenfor dette. I året som nå er gått oppnådde vi nær 60.000 besøk. SENIORAVISA er således et kraftfullt medium.

Vi tror ikke taket er nådd, og vi vil videre. Vi har etablert egne spalter for: leserinnlegg, legespalte, spalte for eldrerådene og spalte for datastoff.

Vi er godt i gang med leserinnlegg, med legespalten og dataspalten. I alt har vi så langt hatt over 30 gjesteskribenter! Vi satser på at dette skal gi oss et godt løft!

Eldrerådene – et banebrytende prosjekt

De kommunale eldrerådene er seniorenes nærmeste mulighet til å utøve politisk innflytelse. Rådene er fortsatt å betegne som relativt nytt og har vel enda ikke funnet sin form. Rådene og deres virksomheter er lite kjent. Dette har vi tenkt å gjøre noe med.

Vi søker å bli representert i de forskjellige kommunene. I forbindelse med valget av nye råd for perioden 2019 – 2023, vil vi sannsynligvis komme til å bli representert i 7 av 12 kommuner.

Vi utarbeider en oversikt over sammensetningen av hvert enkelt eldreråd og publiserer dette i SENIORAVISA. Samtidig utarbeider vi en samlet oversikt over eldrerådene som også vil ligge  I SENIORAVISA. Såldes vi informasjon om eldrerådene vær tilgjengelig for alle våre lesere. Vij er godt i gang med dette!

Vi vil invitere eldrerådene til å bruke SENIORAVISA som informasjonskanal. Som nevnt ovenfor har vi opprettet egen spalte for eldrerådene.

Styremøter i sykehjemmene

Vi ønsker nærmere kontakt med og innsikt i helse- og omsorgsvirksomheten. Vi har i den forbindelse i året som er gått hatt styremøter på sykehjem i henholdsvis Mysen og Gressvik i Fredrikstad. Dette har gitt oss førstehåndsinfo og positive impulser. Vi tar sikte på å ha flere av våre styremøter på sykehjem i året som kommer.

Økonomi

Vi tar sikte på å ha en økonomi som er sterk nok til å gi oss «albuerom» for en videre utvikling av foreningen. Våre inntektskilder er: en andel av medlemskontingentene, møteinntekter, grasrotinntekter og inntekter fra annonser i SENIORAVISA. Den største inntektsposten er den siste. Det er derfor av avgjørende betydning at vi kan tilby våre annonsører god eksponering av deres annonser. Besøkstallet til SENIORAVISA er i så måte en suksessindikator.

 

Vi ønsker våre medlemmer, støttespillere og samarbeidspartnere en riktig god reise – la oss sammen gjøre året 2020 til et enda bedre år – GODT NYTT ÅR!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter

Kommentarer er stengt.