60 år – voksen ungdom! På tide å redefinere aldersbegrepene?

Hver mandag ringer jeg for å gratulere medlemmer som fyller runde år den uken. Etter hvert har det blitt mange gratulasjoner. Det er en særdeles hyggelig jobb! Jeg treffer mennesker som i hovedsak er vitale og positive og som er takknemlige for den oppmerksomhet de får. Det er nesten ingen som klager over at de blir eldre! Samtidig er det påfallende hvor få som betrakter seg som «gamle» – endog selv om 90 kan være passert!

Vi lar oss imponere av den modige 93 år gamle damen som kommer på våre temamøter, alene fordi hun ikke har så mange bekjente lenger. Og vi lar oss imponere over 94-åringen som nylig fornyet førerkortet sitt. Vitner om livskraft og livsmot!

Tidligere var det faktisk slik at man betraktet en 50-åring som gammel. Dette har endret seg etter hvert som hovedtyngden av den eldste delen av befolkningen har fått bedre helse enn tidligere. Sunnere kosthold, bedre boforhold og mindre anstrengende fysisk arbeid kan ha gjort sitt til dette. Samtidig øker levealderen. 100-åringer er blitt så vanlig at man har sluttet å telle!

Vi forsøker å få samfunnet til å forholde seg til den eldre del av befolkningen, som en ressurs som fortsatt kan bidra med kompetanse og arbeidskraft. Samtidig er det viktig at de eldre selv har en opplevelse for at det forventes at de fortsatt skal være aktive og at de bidrar!

For å få til en holdningsendring kunne det kanskje være formålstjenlig å redefinere aldersbegrepene.

Hva sier dere om:

60 år                      – VOKSEN UNGDOM

70 ÅR                    – VOKSEN

80 ÅR                    – GODT VOKSEN

90 ÅR                    – SENIOR

Det er fritt frem å betrakte dette utspillet som en kuriositet, men det kan kanskje være verd noen tanker likevel – en 60-åring er ikke lenger det en 60- åring var for 50 år siden!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter