AKERSELVA – renovert naturperle midt i Oslo!

Foranledningen var et besøk til utflyttede barnebarn som studerer i Oslo. De kreative unge hadde lagt opp et program som blant annet inneholdt en spasertur langs Akerselva. Det skulle bli en interessant tur i deilig fint vårvær. Akerselva renner ut av Maridalsvannet, som er drikkevannskilde for Oslo, og så renner den etter 8 km ut ved Vaterland i Bjørvika. Denne elva er historisk. Her ble et av Norges første industrimiljøer på 1800 tallet etablert midt i det som er dagens Oslo. Elva skulle forøvrig komme til å danne skille mellom vestkant og østkant.

Elvens bredder ble etter hvert bebygget med industribygg av forskjellig slag og boligbygg. Dette dannet grunnlag for en betydelig næringsvirksomhet og velkomne arbeidsmuligheter, spesielt for de mindre bemidlede. Området fikk etter hvert stor betydning, men de var ikke snille mot Akerselva!

Avfall, søppel og kloakk gikk rett i elva, enten det var fra industrivirksomhetene eller fra husholdningene. Søppel fløyt over alt. Elva, som en gang hadde hatt en rik fauna og var lakseførende, hadde endt opp som en åpen, stinkende kloakk. Bygningene var allment preget av forfall, og bidro til at elva og miljøet rundt var lite hyggelig for å si det forsiktig.

Men dette skulle ikke få vare. På 1970 tallet begynte miljøbevisstheten å våkne og Akerselva fikk en oppmerksomhet den fortjente. Et mål var å få kontroll på all avrenning til elva, enten det var avfallsprodukter fra industrien eller kloakk. Akerselva skulle bli ren med rik fauna og vi skulle få se laksen boltre seg igjen.

Utviklingen skjøt fart etter at «Akerselva miljøpark» ble etablert etter initiativ av daværende miljøvernminister Sidsel Rønbeck. Meget av jobben var gjort da en stor mengde fortynnet klor ved et uhell gikk rett i elv og drepte alt liv. Dette var i 2011. Nå har naturen rettet opp det meste av skaden og det er mer fisk i elva enn på mange år. Som man sier: «Det er håp i hengende snøre!»

I dag fremstår Akerselva og områdene rundt som en fantastisk naturpark. Ellers kunne man like gjerne kalle det en kulturpark. Elva er ren, fauna og fisk er tilbake. Det er grønne elvebredder med rik vegetasjon. Området er lett tilgjengelig for allmenheten. Det er en flott turvei langs elva og flere idylliske bruer. Der er restauranter, industrimuseum, gallerier m.m.

Industriarbeiderne hadde fysisk krevende arbeidsforhold og usunne arbeidsmiljøer samtidig som de bodde høyst ubekvemt. Dette er beskrevet av Oscar Bråthen bl. annet i boken «Ungen». Han har fått sin staute ved elven og «Hønselovise» har fått sin kafe.

At området er attraktivt fikk vi oppleve ved at en mengde turgåere og syklister i alle aldre delte en fin turopplevelse med oss. Vi kunne beskrive det som en tur ved en levende, frisk elv omgitt av en nærmest botanisk vegetasjon og gamle industri- og boligbygg i skjønn harmoni med nyere bebyggelse.

Alt i alt en flott turopplevelse – vi må få takke våre unge initiativtagere!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter