Åsmund i Kollen

Aktiv seniortilværelse!

Det var på nære nippet at vi hadde skrevet «Aktiv alderdom». Men ordet «alderdom» kan frembringe negative assosiasjoner – «dom» noe uønsket man er dømt til. Eldre blir vi uansett, og det er slik at det for mange av oss kan bli 30 – 35 år som senior med gode muligheter for en aktiv og positiv tilværelse. Hvordan tilværelsen blir, avhenger i stor grad av oss selv og våre holdninger. En viktig forutsetning er at vi ikke «parkerer» nå vi pensjoneres, men at vi har den innstilling at vi fortsatt skal delta – være aktive!

Dette gjelder også de som har helsemessige begrensninger. Man må forsøke å henge med så lenge man kan og gjøre det beste ut av sin situasjon. Og så får vi håpe at disse får den støtte og hjelp de behøver.

Seniorene er gitt andre muligheter i dag enn det som var vanlig for tidligere generasjoner. Levevilkårene var helt annerledes. Først og fremst var arbeidsforholdene mer fysisk og psykisk krevende. La oss bare nevne 48 timers arbeidsuke og snaue 2 ukers ferie. Mange var utslitte når de nærmet seg pensjonsalder. Pensjonstilværelsen var noe man så frem som mulighet til å hvile – ta livet med ro.

Vi eldes forskjellig, noe har sammenheng med vår livsførsel og noe henger sammen med de gener vi er tildelt. Det som synes helt klart, er at vi ved å være aktive både mentalt og fysisk er avgjørende for vår egen utvikling. Poenget vi må ta med oss, er at vi kan påvirke vår egen utvikling. Det finnes en rekke eksempler som bekrefter dette.

Det er påfallende mange skuespillere som deltar aktivt i meget høy alder. Vi kan nevne Åse Bye, Per Aabel, Wenche Foss, Toralv Maurstad m.m. Eventyreren, historikeren og forfatteren Helge Ingstad ble invitert til en kongress da han nylig hadde fylt 101 år. Han hadde ikke tid til å delta fordi han var i ferd med å skrive bok!

På vårt siste temamøte i Sarpsborg hadde vi deltagelse fra to 94-åringer. Den ene hadde tatt bilsertifikat uken før, den andre kom kjørende i egen bil fra Halden. Så ser vi på Facebook to oppegående tvillingsøstre på 95 år som sier strikking er den beste hjernetrim. Dette til ettertanke!

Det ser ut som om det psykiske og fysiske henger sammen. Det ene er like viktig som det andre. Det ser ikke ut til at alderen i seg selv begrenser muligheten til å trene fysisk og delta i forskjellige aktiviteter. Vi ser folk opp imot de 90 som hvert år deltar i Birken og kommer levende fra det! Treningsstudioene er godt besøk av eldre. Family Sports Club i Fredrikstad har kjent sin besøkelsestid og har seniorgrupper for damer og herrer, hver gruppe med sin egen trener. Folk opp imot 90 år deltar.

Reiselysten er høy hos de eldre. Som pensjonister kan de stort sett reise hele året til nære og fjerne mål. Flere reisebyråer har spesialisert seg på å arrangere turer spesielt tilegnet seniorer. Dette gjelder bl.a. våre samarbeidende reisebyråer Vital reiser, Oliver Travel og Kyprosreisen.

Det er vel kjent at vi blir mange flere eldre. Vår helse er gjennomgående bedre og det blir mange flere friske, oppegående eldre som fortsatt kan delta i samfunnsaktiviteter samtidig som de kan nyte godt av sosiale tilbud og fritidstilbud. Det skulle være nok muligheter for de fleste til å opprettholde en aktiv og meningsfylt tilværelse.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter