Aktivt eldreråd i Bodø!

Vi har i tidligere innlegg i SENIORAVISA pekt på de demokratiske problem at de eldre knapt er representert i de politiske fora hvor beslutninger tas. Selv om det er kastet lys på dette, er det ikke sannsynlig at dette i noen særlig grad forandres i den nærmeste tid. Imidlertid er gjennom de kommunale eldrerådene en gitt mulighet for pensjonistene til å kunne være med å påvirke de politiske prosesser og de beslutninger som tas.

Eldrerådene fortjener større oppmerksomhet enn de har fått til nå. Vi forsøker etter evne til å endre på dette. I det følgende kan dere lese om de aktiviteter eldrerådet i Bodø har planlagt i tiden som kommer. Kanskje det kan gi impulser til andre Eldreråd.

Les hva Agnete Tjærandsen skriver:

Bodø er ikke bare sentrum – kommunen er vid i utstrekning – Kjerringøy – Misvær – Skjerstad – Tverlandet. Det kommer Bodø Eldreråd til å ta hensyn til i 2019. Vi planlegger å holde åpne Eldreråds-møter ute i kommunen. Et av våre viktigste prosjekter i år er «Eldrerådets IDEBANK». Vi som har noen år på baken husker Erik Byes store, landsomfattende prosjekt «Idebanken» for snart 50 år siden. Det ble en stor succes med mange viktige resultater.

Vårt prosjekt er nok ikke helt i samme gaten eller størrelsesorden. Det vi er interessert i er å få forslag om, hva kommunen kan gjøre for den stadig voksende befolkning mellom 67 og 90+. Og hvem er det mest naturlig å spørre om det? Svaret gir seg selv!

Kommunen står foran store prosjekter som Helsehus – Omsorgsboliger – Velferdsteknologi – Det er viktig å spørre de til råds, som prosjektene gjelder. Det er akkurat det vi har tenkt, når vi setter i gang «Eldrerådets IDEBANK».

Derfor har Bodø Eldreråd i denne uken vært på studietur til et par kommuner, som i løpet av de siste par årene har bygget nettopp slike prosjekter som Helsehus og Omsorgsboliger. Vi har sett løsninger, som er tidsriktige og fremtidsrettede. Vi har sett og hørt fra de det gjelder, hva som er godt og fått inntrykk av, hva som kanskje kunne vært enda bedre. Det har vi tenkt å formidle videre til kommunens administrasjon og politikere i form av en omfattende rapport, som vi håper vil være en opplysende bakgrunn, når planene for de omtalte prosjekter skal settes ut i livet.

Denne rapporten vil også være et utgangspunkt for de diskusjoner om ideer og forslag som vi håper kommunens eldre vil komme med, når Bodø Eldreråd holder åpne møter, ikke bare i sentrum, men rundt i kommunens utkanter.

Vi vil også gjerne ha innspill til de utfordringer de «Unge Eldre» har. – Er du forberedt på pensjonsalderen? Hva venter jeg av mine gylne år? Hva gjør vi med ensomheten blant folk? Kan jeg arbeide lenger? Det er mange spørsmål og mange svar og forslag. Det er dem vi gjerne vil høre fra deg, når vi komme på besøk!

Følg med!

Agnete Tjærandsen

Leder Bodø Eldreråd

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter