Aktuell profil – Audhild Freberg Iversen (82)

Audhild Freberg Iversen er advokat og arbeider som frivillig for SENIOR NORGE. Hun er foreningens advokat og leder av den juridiske rådgivingstjenesten. Hun har en god merkantil utdannelse og arbeidet bl.a. flere år som kontorsjef i en Oslo-bedrift. Etter solid erfaring fra bank, økonomi og personalsaker, fikk hun interesse for fagområdet jus. Hun begynte derfor å studere jus i moden alder og tok avsluttende eksamener ved Universitet i Oslo i 1982.

Audhild startet sin nye karriere som advokatfullmektig i et advokatfirma i Oslo. Hun fikk raskt henvendelser vedr. familiesaker, arv og skifte. Dette ble snart hennes hovedområde.

Hun arbeidet fra 1995 som leder av den juridiske avdelingen i Kreftforeningen, med særlig ansvar for testamentariske gaver. Her ble hun til hun gikk av med pensjon.

Den 1. januar 2006 var Audhild som frivillig med å starte den juridiske rådgivingstjeneste i det som den gang het Seniorsaken. Det viste seg snart at dette var en tjeneste det var stort behov for. I løpet av året gikk hennes status over fra å være frivillig til å bli ansatt som foreningens advokat og leder av den juridiske rådgivingstjeneste. Det er en stilling hun fortsatt har, men nå tilbake som frivillig.

Audhild har holdt foredrag hos oss før. Den 7. januar 2017 redegjorde hun for forandringer som den gang var til behandling i Arveloven. I juni i år ble den nye Arveloven vedtatt. Audhild kommer til vårt temamøte den 3. september for å redegjøre for de forandringer som nå er gjennomført og hvilke som har spesiell betydning for seniorer og pensjonister. Hun kommer også til å snakke om noen beslektede emner.

Denne gangen skal vi ha vårt temamøte i Moss. Dette finner som nevnt sted den 3. september. Kl. 1800 – 2000 i Arena, Kirkegt 19, 1531 Moss. Innbydelse kommer i SENIORAVISA fredag 30. august og blir samtidig distribuert pr. epost.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter