AKTUELL PROFIL – Frederik Hallerstig (34)

Sammen med Rygge skal Moss bygge nye Moss kommune, som etableres 1. januar 2020. Et av områdene kommunene allerede samarbeider på, er arbeid med pårørende. Kommunene ønsker å styrke tilbudet til pårørende. Alle pårørende skal få samme mulighet til relevant informasjon og tilbud som bidrar til å bedre deres livskvalitet og mestringsfølelse. Kommunen har fått tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.

Les hva pårørendekoordinator Frederik Hallerstig sier om sine oppgaver:


«Min hovedoppgave er å koordinere kommunens pårørendearbeid. Jeg vet at det gjøres mye godt pårørendearbeid i kommunen allerede, men jeg imidlertid ikke i tvil om at potensialet for å gjøre en enda bedre jobb på dette området er stort. Jeg tror små grep kan gi store gevinster.  Mye av pårørendearbeidet som gjøres i dag, er basert på individuelle og delvis tilfeldige faktorer hos den enkelte tjenesteyter og pårørende. Mitt ønske er mer struktur og system, og mindre vilkårlighet. Like naturlig som det å ha pleieplaner, sjekklister og prosedyrer bør vi ha en bevisst plan for hvordan vi best kan ivareta pårørende. Som pårørendekoordinator kan jeg bidra med råd og veiledning for en praksis med et mer strukturert pårørendearbeid.»

Frederik kommer fra en jobb som avdelingsleder ved Skoggata bo- og servicesenter. Han har flere års arbeidserfaring med rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering ved LHL Helse AS, sykefraværsoppfølging og IA-arbeid ved NAV Østfold og tildeling av helse- og omsorgstjenester i Fredrikstad kommune.

Frederik skal ha et innlegg under pårørende- møte i Moss, torsdag 29.august kl 1700 – 1930, Frivillighetens Hus på Skamyra.

Frederik bor i Sarpsborg, er gift, og har to barn på henholdsvis fire og ett år. Mye av fritiden går til barna, men så fort muligheten byr seg drar han over til England for å se fotball.  Det

blir nok en 20 til 30 kamper i året.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter