Aktuell profil – Wenche Halvorsen (61)

Wenche Halvorsen er konstituert kommunaldirektør for Helse og Velferd i Fredrikstad Kommune. Hun kommer til oss på Holmen Eldresenter onsdag den 8. mai kl. 1800 – 2000 for å holde foredrag. Temaet er «Eldreomsorgen – hvor godt er vi rustet til å møte eldrebølgen?».

Wenche bor i Fredrikstad, er gift, har to voksne gutter, to svigerdøtre og 2 barnebarn. Hun lever et aktivt liv ved siden av en krevende jobb. Av fritidsinteresser kan nevnes golf, tennis, skiturer på fjellet, elsker sjølivet og hytta i Onsøy.

Wenche er en av veteranene i Fredrikstad kommune.  I 31 år har hun arbeidet i ulike funksjoner i kommunen. Nå er hun konstituert kommunaldirektør for Helse og Velferd og har permisjon fra sin stilling som etatsjef i hjemmesykepleien. Hun er sykepleier med videreutdanning i organisasjon og ledelse, kvalitetsledelse fra HIØ, prosjektledelse og coaching fra BI, og veileder fra HIØ.

Hennes utgangspunkt som leder er å se menneskene der de er (hjemme/institusjon) gi mulighet/legge til rette for mestring, bistand og behandling når man trenger, og ha god dialog med pårørende og andre samarbeidspartnere.

Det blir spennende å høre hvilke tanker hun har vedrørende utfordringer Fredrikstad kommune står overfor innenfor sektoren helse og velferd og hvordan utfordringene kan takles. Så sett allerede nå en huk i kalenderen den 8. mai.

Innbydelse til møtet blir distribuert og lagt ut i SENIORAVISA/vår nettside mandag den 6.mai!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter