AKTUELL SENIORJUS – Åpent møte i Moss

SENIOR NORGE Østfold inviterer medlemmer, seniorer, pensjonistforeninger og andre som måtte være interessert til temamøte tirsdag den 3. september. Møtet vil finne sted i «Arena» i Moss kl 1800 – 2000. Adresse er Kirkegt 19, 1531 Moss. Se kart. Nærliggende parkeringsplass rett over gata!

Hovedinnlegget denne gangen er «aktuell seniorjus» og foredragsholder er advokat Audhild Freberg Iversen. Hun er SENIOR NORGE sin advokat og leder for foreningens juridiske rådgivingstjeneste. Hun har arbeidet med mange forskjellige saker, men hennes hovedområde har vært familiesaker, arv og skifte.

Audhild har holdt foredrag for oss før. Den 7. januar 2017 redegjorde hun for forandringer som den gang var til behandling i Arveloven. I juni i år ble den nye Arveloven vedtatt. Audhild kommer til vårt neste temamøte, den 3. september, for å redegjøre for forandringer som nå er gjennomført og hvilke som har spesiell betydning for seniorer og pensjonister. Fremtidsfullmakter er alltid aktuelt for seniorer.

 

Terje Lloyd AndersenEtter Audhilds innlegg slipper vi Terje Lloyd Andersen til. Han har mange års verdifull erfaring fra jobb som sykepleier og ambulansesjåfør. Han vil informere om betydningen av å ha et minimum av kunnskap om livreddende hjerte og lungebehandling. Terje vil sammen med Stig Jørgen Wikan fra OS NORDIC fortelle om hva som er mest avgjørende for å redde liv i en akuttsituasjon og hvordan en hjertestarter passer inn i prosedyren. OS NORDIC leier nå ut, sin versjon, den enkle «Folkestarteren», for hjemmebruk til en rimelig pris.

 

 

Mer info blir gitt under møtet.

Vi tar ikke inngangspenger, men har utlodning i stedet – løp og kjøp!

Vi selger kaffe og kringle, kr. 20,- og så har vi det hyggelig sammen!

Vi mener vi har et program som er relevant og interessant for de fleste, ønsker velkommen og håper riktig mange vil komme til vårt møte!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter