Änglar finns dom?

En av våre viktigste roller er å være vaktbikkje og følge alt som skjer innenfor området helse og omsorg. Vi har i denne forbindelse hjelp av mange, blant annet de fleste offentlige media. Området helse og omsorg er viktig nok til et betydelig engasjement. Vi er naturlig nok mest engasjert i det som gjelder de eldre! Det bildet som tegnes av norsk helsevesen er ensidig og mer negativt enn kanskje fortjent. Det har sammenheng med gjentatte kvalitetsbrister av til dels fatal betydning. Det er naturlig at dette får og må få oppmerksomhet. Det er ved å identifisere og korrigere feil at vi utvikler oss og blir bedre.

Derfor vil vi fortsatt måtte rette oppmerksomheten mot forhold som ikke fungerer!

Den ensidige oppmerksomheten kan gi inntrykk av at vi har et dårlig helsevesen. Paradokset er at vi sannsynligvis har et av verdens beste, til tross for at vi har betydelige forbedringsmuligheter.

Vi har i innlegg den 20. oktober 2018, «Underfinansiert eldreomsorg», pekt på to hovedårsaker som trolig ligger til grunn for de fleste kvalitetsbristene. Det ene er at helse og eldreomsorg er kontinuerlig underfinansiert og at det er for få hender. Den vedvarende underbemanningen av sykepleiere og helsefagarbeidere gjør deres arbeidssituasjon mer enn krevende. De opplever hver eneste dag at de ikke strekker til.

Kvalitetsbristene er ikke først og fremst helsearbeidernes skyld. Årsakene ligger i hovedsak i underbemanningen, organisering av arbeidet og mangelfull kvalitetssikring!

Sykepleiere og helsefagarbeidere er ryggraden i norsk helsevesen som vi burde ta bedre vare på ved å tilby dem anstendige arbeids- og lønnsforhold.

Ut fra de forutsetninger som gis dem, gjør de en fabelaktig jobb. Jeg har nylig vært pasient ved tre forskjellige sykehus og ved egne erfaringer opplevd en oppmerksomhet og service fra sykepleiere og helsefagarbeidere som er helt enestående. Hver og en av dem fikk meg til å føle meg som den viktigste pasienten på sykehuset!

Jovisst, finns det änglar – det er mange av dem på norske sykehjem og sykehus!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter