Åpent møte, Fredrikstad – helse og velferd!

SENIOR NORGE Østfold inviterer til åpent møte onsdag 8. mai kl 1800 – 2000, Holmen Eldresenter, Seierstensgt. 2, 1608 Fredrikstad. Parker gjerne på parkeringsplassen ved Rema 1000 nede ved elven – 150 meter å gå opp til Eldresenteret. Se kart!

Temaet denne gang er helse og omsorgssektoren og de utfordringer norske kommuner står overfor nå og i de nærmeste årene. Allerede i dag er sektoren under sterkt press med en generell underfinansiering, mangel på sykehjemskapasitet og mangel på sykepleiere. Det kommer garantert ikke til å bli bedre etter hvert som vi får mange flere eldre og derved også mange flere pleietrengende.

Hvordan skal norske kommuner mestre denne situasjonen. Er vi rustet til å møte eldrebølgen og de utfordringer denne innebære?

Vi har vært så heldige å få konstituert kommunaldirektør for Helse og Velferd i Fredrikstad, Wenche Halvorsen til å redegjøre for situasjonen i Fredrikstad kommune. Den er sannsynligvis ikke meget ulik situasjonen i andre kommuner.

Wenche Halvorsen har arbeidet i 31 år innenfor området Helse og Velferd i Fredrikstad kommune. Hun har således de beste forutsetninger for å informere om dagens tema!

Vi har gitt uttrykk for ønske om å bli orientert om

  • Hvordan er Helse og Velferdssektoren i Fredrikstad organisert
  • Forventet utvikling av pleie og omsorgsbehov i årene som kommer
  • Hva krever dette av kapasitet i forhold til det man har i dag
  • Utvikling av sykehjemsplasser – hva bygges nytt, hva avvikles og hva blir nettoresultatet
  • Hjemmetjenesten – utvikling av velferdsteknologi
  • Mat og tid for måltider – fra sentralkjøkken eller eget kjøkken
  • Kvalitetssikring – hvordan sikrer man tjenester av tilfredsstillende kvalitet og hvordan sikrer man seg mot fatale feil?

Så vil vi tro at foredragsholderen også har andre forhold hun vil orientere om.

Etter foredraget blir det anledning til spørsmål og svar! Deretter salg av lodd og loddtrekning! Inngangsloddene er gratis! Kaffe/kringle kr. 20,- , fri entre.

Vi ønsker alle vel møtt. Inviter gjerne med venner og kjente. Det er et åpent møte!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter