Askøy-katastrofen vekker Norge!

Det er ikke noen selvfølge at vi skal kunne drikke vann rett fra springen. Askøy-katastrofen minner oss om det. Det er berettiget å bruke ordet katastrofe når 2.000 mennesker blir syke av forurenset drikkevann.

I Askøy fant de årsaken og kilden til den sykdomsfremkallende forurensningen. Det ene av de to høydebassengene som skal sikre jevnt trykk i forbrukernes kraner, var preget av mangelfullt vedlikehold og manglende kontroll. Og det var her sykdomsbakteriene ble identifisert.

Heldigvis har de i Askøy muligheter for alternativ vannforsyning, men det vil ta lang tid før de forurensede vannkildene er rene for bakterier slik at de kan tas i bruk igjen.

Hendelsen i Askøy har vært en vekker for kommunene i Norge. Vann og avløpsnettet synes generelt å være i dårlig forfatning. Vedlikeholdsetterslepet er på hele 390 milliarder og risikoen for forurensning og dårlig vannkvalitet er så absolutt til stede.

Råvannet blir renset før det blir sendt ut i ledningsnettet. Denne prosessen er det enkleste å få kontroll på, mer krevende er det når man kommer til ledningsnettet. Kloakk og vannledninger ligger ofte side om side. Hull eller annen skade på vannledningene, og undertrykk i disse kan føre til at utlekket kloakk blir suget inn i vannledningen.

I en artikkel i Aftenposten onsdag den 19. juni anslåes det at det vil ta 150 år å fornye alle Norges vannrør. Vedlikeholdsetterslepet er beregnet til 390 millioner kroner.

 

Vannledningsnettet er gjennomgående gammelt. Tall fra SSB og alle norske kommuner sier noe om dette. Det er i alt 48.000 km vannledninger i Norge.

  • 7677 kilometer med vannledninger er mellom 50 og 80 år gamle
  • 1182 kilometer vannledninger er mellom 80 og 110 år gamle
  • 269 kilometer er eldre enn 110 år og skrotningsklare

Vi har forsøkt å få et bilde av situasjonen i Østfold ved å gå inn på kommunenes hjemmesider. Det finnes godt med faktaopplysninger, men det sies lite om tilstand og vedlikeholdsbehov.

Vi har tidligere sett at Fredrikstad kommune har en ambisjon om å skifte ut 2% av ledningsnettet hvert år. Det skulle tilsi at jobben tar 50 år! Det er godt å ha rede på perspektivene. Kommunen setter av 140 millioner kroner hvert år til dette arbeidet.

Rent vann må vi ha, men det kan være det i årene som kommer vil koste mer enn vi har forestilt oss. Dette er et område som fullfinansieres med avgifter som betales av innbyggerne. Her finnes ingen «billig-fix», så folk får stålsette seg for høyere avgifter – de kommer!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter