Bli kjent med eldrerådet i din kommune – Halden!

I de forskjellige kommunene i Østfold pågår nå valg til eldrerådene, valg av medlemmer og varamedlemmer samt utnevnelse av sekretærer. Eldrerådene velger selv sin leder. Valgene gjelder for perioden 2019 – 2023

Vi legger ut informasjon om de enkelte kommuner etter hvert som vi mottar melding om sammensetningen av de nye Eldrerådene. Dette skal gjøre det mulig for de enkelte å vite hvem som sitter i eldrerådene og hvordan de kan kontaktes. Epostadresse er angitt i de fleste tilfeller. Her kommer sammensetningen til eldrerådet i Halden kommune:

 

Leder: E-postadresse
Velges av eldrerådet
Sekretær
Utnevnes av kommunen
Medlemmer
Mona Bråthen monabraathen@halden.net
Jan Tore Harlyng jth51@frisurf.no
Tone Skråning tone.skraning@hiof.no
Elin Margrethe Lexander lexanderelin@gmail.com
Per Egil Evensen per.egil.evensen@haldenfrp.no
Yngvar Holt yngholt@gmail.com
Else Kathrine Hveding ekh@halden.net
Karin Fuglesang kaca@getmail.no
Bjørnar Nyborg bjornar.nyborg@gmail.com
Varamedlemmer
John Erik Eriksan johnerikeriksen@halden.net
Vibeke Julsrud vibeke.julsrud@gmail.com
Gunn Mona Ekornes gmekornes@gmail.com
Dagfinn Stærk dastark@halden.net
Nils Sagstuen nilsagstuen@gmail.com
Gry Hammer bajas2011@hotmail.om

 

Øverst til høyre på siden: seandre eldreråd – Trykk på «Arkiv/kategoro»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter