Blir østfoldingene vikinger nå?

Det uroer oss når noen rører ved vår identitet. Østfoldinger – det er vi som bor i området mellom Oslofjorden og svenskegrensen. Østfoldinger er vi, og det er vi stolte av! Det uroer oss når vi opplever å bli pådyttet løsninger som vi ikke forstår.

Vi er på vakt overfor miljøer hvor arrangerte, påtvungne ekteskap er vanlig. Og så blir vi selv utsatt for det. Den nye fylkeskommunen, Viken, er et slikt ekteskap. Det er mulig vi ikke har fulgt godt nok med i timen, men vår opplevelse er at det er fattet beslutninger over våre hoder uten at dette har skjedd i en demokratisk prosess.

Det er vanskelig å forstå hvordan myndighetene introduserer en fylkeskommunereform før reformen med kommunesammenslutninger er gjennomført og absorbert. Slikt blir det forvirring av! Skulle dette forvaltningsnivået egentlig være nødvendig etter hvert som vi får storkommuner som kunne påta seg flere oppgaver?

Vi kunne til nød forstå en sammenslutning med Akershus som ligger innenfor samme geografiske område. Men hvilket fellesskap skulle vi ha med Buskerud som strekker seg helt over til Vestlandet, og hva skulle vi østfoldinger tjene på det? Dette forstår vi overhode ikke.

Det synes å herske en ukritisk holdning til stordrift og stordriftsfordeler. Bevisstheten om at det også finnes stordriftsulemper synes nærmest fullstendig fraværende. Erfaringer sier at stordrift er noe av det vanskeligste man kan gi seg inn på. Store og uoversiktlige organisasjoner, uklare ansvars- og myndighetsforhold og lange informasjons- og kommandolinjer bidrar til dette.

– Uttrykk som ofte brukes er «Stor og sterk», men det er verd å ha i minne at det er noe som heter «Koloss på leirføtter». Så er det også noe som heter «Small is beautiful». Det er gjerne meget enklere å drive mindre, oversiktlige virksomhet enn det er å drive større virksomheter.

Det er allment lite kunnskap om hvilke konkrete oppgaver de nye fylkeskommunene skal ha. Derfor er det liten forståelse for hva formålet er, og det er vanskelig å ha noen oppfatning om i hvilken grad de nye fylkeskommunene vil kunne produsere tjenester som er bedre og minst like kostnadseffektive enn de vi har hatt til nå. Hva vil vi som bor i Østfold tjene på dette?

Vi kan like det eller la være, men de nye store fylkeskommunene blir en realitet. Da må det være en hovedsak å sørge for at allmenheten blir godt nok informert til at de kan forstå de endringene som blir gjennomført og de effekter disse skal gi.

Ole Haabet
Ole Haabet

SENIOR NORGE Østfold har vært så heldig å få fylkesordfører Ole Haabeth til å redegjøre for den nye organisering av fylkeskommunene under temamøte i Glenghuset i Sarpsborg den 6. februar kl. 1200 – 1400. Arbeidstittel: «Viken fylkeskommune – hvorfor og hvordan?

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter