Brukerstyrt assistanse – kun til fylte 67 år!

Vi har kommet over en tidligere sak i TV2 nyheter som vi synes fortjener oppmerksomhet.

Det gjelder tidligere stortingsrepresentant Ågot Valle (74). Hun fikk slag i 2011, ble funksjonshemmet og helt avhengig av daglig assistanse. Brukerstyrt personlig assistanse fra kommunen ville vært en naturlig løsning i hennes tilfelle. Men det er hun ikke berettiget til. Hun er for gammel. Funksjonshemmede over 67 år har ikke lovfestet rett på denne hjelpen.

Begrunnelsen for dette kjenner vi ikke, men bestemmelsen er vanskelig å forstå. Diskriminering på grunnlag av alder er ikke tillatt i arbeidslivet, men utenfor arbeidslivet finnes det ikke noe generelt forbud mot aldersdiskriminering.

Ektefellen til Ågot Valle, Yngvar Sæterås, er som pårørende den som må ta belastningen ved daglig å gi Ågot den assistanse hun er helt avhengig av. Gjentatte søknader om brukerstyrt assistanse til kommunen har vært avvist.

Ordningen med brukerstyrt assistanse ble lovfestet i 2015. Det gir de som har et langvarig og stort behov for assistanse minst 25 timer assistanse i uken. Men det gjelder altså ikke om man har fylt 67 år.  Forstå det den som kan!

Regjeringen har dette under utredning med sikte på at brukere også skal kunne nyte godt av ordningen selv etter fylte 67 år. Men har man blitt funksjonshemmet etter at man er fylt 67 år, skal man ikke være berettiget. Vi forstår ikke logikken.

For oss synes det klart at assistanse i et hvert tilfelle må gis, ikke på basis av alder, men med basis i foreliggende behov. Altså skulle det ikke foreligger noen aldersbegrensninger, og vi ville ikke få noen diskriminering på grunnlag av alder.

Vi ha tittet litt i en rapport som er skrevet av de som skal legge grunnlag for lovendringer. Vi er ikke beroliget, det ser ikke ut som om de tenker akkurat slik som vi gjør, men tiden vil vise hva de kommer frem til.

Det gjenstår trolig en god del arbeid før det foreligger lovforslag som legges frem for Stortinget. Først da vil vi se hva dette blir til!

Det er vårt håp at det også innenfor helse og omsorg blir et generelt forbud mot aldersdiskriminering i likhet med det som er innført i arbeidslivet.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter