Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Leserinnlegg v/Knut Sparhell

Vi hadde i SENIORAVISA den 14. oktober et innlegg om programmet for «Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)». En av de som har lest innlegget er Knut Sparhell i Ecura BPA AS. Han gir uttrykk for at innholdet i innlegget er relevant, men han har likevel vært så vennlig å sende oss en utfyllende kommentar og presiseringer. Han har arbeidet med BPA i flere år og skrev i 2015 en artikkel om hvordan man kan få BPA. Han har således førstehånds kjennskap til programmet. Les hva Knut Sparhell skriver nedenfor:


Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har vært lovfestet siden 2000, og vært i prøveordning siden tidlig 90-tall. Med lovfestet betyr at alle kommuner må ha et slik tilbud, men bestemmer selv hvem som får. Det grunnleggende er rett til praktisk hjelp etter behov. BPA er en form , en organisering, en ordning, av den hjelpen man trenger. Retten til nødvendig hjelp er lovhjemlet fra langt tilbake.

BPA, som organisasjon, har vært rettighetsfestet, ved lov siden 2015. Det betyr at alle som fyller kriteriene for rettigheten, skal få tilbud om at assistansen, den de allerede har rett på, ytes som BPA, altså en form/organisering for praktisk hjelp.

Så det ikke å få BPA (ordningen) er ikke det samme som ikke å få nødvendig hjelp.

Det er intet hinder for at personer over 67 år får (beholde) BPA, men det faller i dag utenfor rettigheten til den typen organisering (ikke til hjelpen, naturligvis). Det er da kommunen som bestemmer om BPA-organisering av hjelpen er aktuelt. Et utvalg ser nå på loven, om den kan bli bedre. Mange over 67 år har BPA i dag! Derfor er dette litt feil fremstilt i artikkelen.

Poenget med BPA, foran andre organisasjoner av hjelp og assistanse, er at den er brukerstyrt      Man velger sine assistenter, når og hvordan assistansen kan ytes, uavhengig av kommunale arbeidstidsordninger/vakter og stedsbegrensninger. Den er derfor mer frigjørende for brukeren enn tradisjonelle kommunale tjenester.

 

Med hilsen

Knut Sparhell

Ecura BPA AS

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter