Demens – banebrytende norsk forskning

Vi har tidligere fått med oss at demens ikke bare er en sykdom, men at det er flere varianter av denne vanlig og alvorlige hjernesykdommen. I en publikasjon i Vi.no av den 18. oktober d.å. leser vi om demens med Lewy-legemer.

Ragnhild Eide Skogseth har forsket på demens med Lewy-legemer. Det er unormale proteinklumper som oppstår i hjernen til folk med demens. Dette forstyrrer utveksling av signaler mellom nevronene i hjernen.

Ragnhild Eide Skogseths sin forskning er banebrytende. Tidligere har det vært slik at man har bare sett muligheten til å påvise demens med Lewy-legemer etter at pasienten er død. Målet med Ragnhild Eides Skogseth sin forskning har vært å finne ut om det skulle være mulig å diagnostisere sykdommen mens pasientene enda lever.

Forskeren har funnet ut at om man leter etter symptomer på demens med Lewy-legemer mens pasienten lever, er det mulig å fange opp 73% av dem som har det.

Tidlig diagnose gjør det mulig å gi riktig behandling. Det er en del medisiner som disse pasientene tåler dårlig. Sykdommen utvikler seg raskt og har ingen kur. Den gjennomsnittlige levetid etter at sykdommen er påvist, er bare fire til seks år.

Det kan være vanskelig å diagnostisere sykdommen og diagnosen kan fort bli feil. Den kjente filmskuespilleren Robin Williams begikk selvmord hvilket naturlig nok vakte oppsikt. Han visste ikke hva som ødela hjernen hans og kjente seg ikke selv igjen. Han fikk etter sin død påvist demens med Lewy-legemer.

Ragnhild Eide Skogseth anslår at mellom 8 000 og 10 000 nordmenn er rammet. Dette er en av de meste utbredte og alvorligste demensdiagnosene.

Mange pårørende forsøker å skjule sykdommen for omgivelsene. Men det vil trolig i de aller fleste tilfellene være best med åpenhet. Dette vil gjøre det enklere for både pårørende og pasient.

Men fortsatt må vi altså leve med at det ikke finnes noen sykdomshelbredende behandling.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter