Demente Eva (75) falt 20 ganger hjemme!

Dette er en skrekkhistorie som er gjengitt på tv2 nyheter. Dessverre tror vi at dette ikke blir siste gang vi får høre om tilsvarende. Det er igjen samordningsreformen som ikke fungerer fordi kommunene ikke har tilstrekkelig kapasitet på sine sykehjem og helsehus til å ta imot pasienter som er ferdigbehandlet på sykehus.

Ferdigbehandlede pasienter skal ikke legge beslag på kapasitet hos sykehusene, men overføres til kommunene for oppfølging og videre behandling. Aldri har vel liggetiden på norske sykehus vært kortere. Når kommunene ikke har ledig kapasitet kan dette bli løst ved at de kjøper kapasitet hos andre kommuner. Om kommunene ikke greier å løse problemet på denne eller annen måte, og ferdigbehandlede pasienter blir liggende på sykehuset, må kommunene betale opp til kr. 5.000,- døgnet for dette!

Demente Eva (75) fra Hamar har bodd alene hjemme med flere daglige besøk av sin sønn som er nærmeste nabo. I tillegg har hun hatt besøk to ganger i døgnet fra hjemmetjenesten i Hamar kommune. Hun har falt opp imot 20 ganger. Den siste gangen med kritisk utfall. Hun falt bakover i trappen. Sønnen fant henne blodig, liggende med hodeskader på gulvet i gangen.

Det er søkt om korttidsplass for henne for over to måneder siden. Søknaden er innvilget, men hun har ikke kommet lenger enn til å få en plass i køen blant andre som også trenger plass.

Saken er foreløpig løst ved at hun er overført til sykehuset på Elverum hvor hun ligger på et 4 manns rom. Dette er en nødløsning som må kunne betraktes som uverdig.

Hamar kommune beklager situasjonen og refererer til at de har 24 eldre på venteliste. Deres sykehjemskapasitet er for liten – sannsynligvis ikke fordi det er en belastningstopp, men fordi det trolig er en mer eller mindre permanent situasjon.

 

Det er her vår betenkelighet ligger. Kommunene har allerede for liten kapasitet. Samtidig ser det ut for at utbyggingstakten av sykehjem og helsehuset er så lav at kommunene ikke en gang greier å ta igjen det som allerede er av underkapasitet, langt mindre dekke det økede behovet som kommer etter hvert som vi blir mange flere eldre.

Vi tror det er ren ønsketenking at problemet kan løses ved at flere følges opp hjemme og ved innføring av velferdsteknologi og effektivisering. Det som må til er bygging av flere sykehjem og helsehus. Dette kan neppe gjennomføres uten at helse og omsorgssektoren vil måtte få en større del av fellesskapets midler. Det innebærer at da vil andre sektorer måtte nøye seg med mindre. Det er en fordelingssak som ikke er helt enkel og en utfordring for de statlige helse og omsorgsmyndigheter og for kommunene!

 

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter